Ülesanne 1. Uskumus ja võimed

mõtlemiseks 

 • Mis on mõtteviis?
 • Mis on kinnistunud mõtteviis?
 • Mis iseloomustab kinnistunud mõtteviisiga inimese käitumist? Too näiteid.
 • Mis on arengule suunatud mõtteviis?
 • Mis iseloomustab arengule suunatud mõtteviisiga inimese käitumist? Too näiteid.
 • Võrdle kinnistunud ja arengule suunatud mõtteviisiga inimesele iseloomulikku käitumist.
 • Kas vaimsed ja füüsilised võimed on arendatavad?

ülesanne 

 • Too näiteid mõne oma õnnestumise või eduloo kohta. Milliseid vigu Sa teekonnal õnnestumiseni tegid? Mida oma vigadest õppisid? Mis aitas edu saavutada?
 • Mõtle mõnele kinnistunud mõtteviisiga kolleegile, lähedasele või tuttavale. Mõtle sellele, kuidas ta end alati tõestada üritab ning kui tundlik ta on eksimise ja vigade tegemise suhtes. Kas oled mõelnud, miks ta selline on? Kas oled ka enda puhul märganud sarnast käitumist? Kas mõistad, miks?
 • Mõtle mõnele arengule suunatud mõtteviisiga tuttavale. Kellelegi, kes saab aru, et et vajalikke teadmisi, oskusi ja omadusi saab arendada, kuid see nõuab pingutust. Mõtle sellele, mil viisil tema takistustele vastu astub. Mõtle sellele, mida ta enda proovile panemiseks teeb? Too esile, kuidas ta sind inspireerib ja mida võiksid temalt õppida. Mõtle, kas leiad temaga sarnaseid jooni enda proovile panemisel või takistuste ületamisel.  Kas sina ise sooviksid end muuta või pingutada?
 • Kujutle, et oled äsja asunud õppima uut võõrkeelt. Pärast mõnd esimest keeletundi kutsub õpetaja Su teiste ette ja hakkab küsimustega pommitama. Arutle situatsiooni üle, kasutades kinnistunud mõtteviisi. Mida võiksid mõelda ja tunda? Nüüd arutle sama situatsiooni üle, kasutades arengule suunatud mõtteviisi. Mida nüüd mõtled ja tunned?
 • Mõtle millelegi, mida pead tegema, mida tahad õppida, või probleemile, millele pead vastu astuma. Mis see on? Koosta nüüd konkreetne plaan. Millal oma plaani ellu viid? Kuidas seda teed? (Dwek, 2017).

EELMINE//JÄRGMINE