Ülesanded

ylesanne Ülesanne. Ettevõtliku mõtteviisi mõiste  

Kuidas selgitaksid õpetajatele, oma kolleegidele, mis on ettevõtlik mõtteviis? Koosta loetu põhjal lühike selgitus ja testi seda kolleegidega. Peegelda, kuid kolleegid seda mõistsid.


ylesanne Ülesanne. Ettevõtliku mõtteviisi aspektid

Koosta mõistekaart erinevates ettevõtliku mõtteviisi definitsioonides rõhutatud aspektidest, kasutades sobivat mõistekaarti koostamise digitaalset töövahendit.

Koosta mõistekaarti põhjal oma ettevõtliku mõtteviisi definitsioon, mida saad kasutada koostöös kolleegidega ja õpilastele mõiste selgitamiseks.  


ylesanne Ülesanne. Õpetaja ettevõtliku mõtteviisi analüüs

Analüüsi, toetudes loetule, enda ettevõtlikku mõtteviisi, lähtudes ettevõtliku mõtteviisi komponentidest (uudishimu, väärtuste loomine, seostamine).  Tee analüüsi põhjal järeldused.


ylesanne Ülesanne. Mina ettevõtliku mõtteviisi teljel

Püüa end paigutada ettevõtliku mõtteviisi teljele.

Kui paigutasid end pigem telje vasakpoolsesse otsa (madal ettevõtliku umõtteviisi tase) või keskmisse ossa (mõõdukas ettevõtliku mõtteviisi tase), arutle, mida saaksid teha ettevõtliku mõtteviisi arendamiseks.


ylesanne Ülesanne. Teadusartikli lühikokkuvõte

Leia teaduskirjanduse andmebaasist (nt Google Scholars) õpetaja ettevõtlikku mõtteviisi käsitlev artikkel. Võid otsida näiteks märksõnaga „teacher entrepreneurial mindset“

Koosta lühikokkuvõte artikli olulistest aspektidest.


ylesanne Ülesanne. Ettevõtlik mõtteviis

Vaata videot: Bill Roche. The Power of an Entrepreneurial Mindset.   

Püüa leida vastus küsimustele:

  • Kuidas Bill Roche selgitab ettevõtlikku mõtteviisi?
  • Kuidas ta kirjeldab ettevõtliku mõtteviisi arendamise võimalusi?
  • Kuidas ta kirjeldab etteõvtliku mõtteviisi edendamise võimalusi?

ylesanne Ülesanne. Väited ettevõtliku mõtteviisi kohta.

Kaalu iga väidet ja otsusta, kas see on õige või vale.


test Enesetest

EELMINE//JÄRGMINE