Eesmärgi poole liikumise motivatsiooni erinevad staadiumid

 

Eesmärgi poole liikudes läbime mitmeid erinevaid etappe. Neid etappe mõistes ning teades, kuidas ühest etapist järgmisesse liikuda, jõuab inimene kindlamalt eesmärgini ning püsib seal kauem.

staadiumid

 

Õpijuhis

1. Vaata videot

Esimene ülesanne: video staadiumitest

ülesanneEsimeseks ülesandeks vaata järgnevat videot: https://www.youtube.com/watch?v=82N2ba4DAUM

2. Lahenda ülesanne

Teine ülesanne: karjäärialane asukoht mudelis

thinkAnalüüsi, millises muutuste staadiumis hetkel seoses oma töö ja karjääri muutustega oled.

1. Mis selle staadiumi kirjeldustest vastab sinu olukorrale?

  • Mis sellest kirjeldusest täpsemalt sinu olukorda hästi kirjeldab?
  • Mis osa kirjeldusest vastab mõnele muule staadiumile?

2. Mis sul aitas sellesse staadiumisse jõuda?

3. Mida peaksid tegema selleks, et edasi liikuda järgmisesse ja/või ennetada tagasilangust?