Avaleht

Mis on motivatsioon?

Motivatsioon on vaimne liikumapanev jõud. Me liigume meeldivate asjade suunas ning ebameeldivatest eemale. Teinekord jääme aga õpitud abitusse, tegevusetult paigale. Meeldivate asjade suunas panevad meid liikuma ootus, et juhtub midagi head. Olgu see motivatsioon väline, näiteks kõrge töötasu või sisemine, näiteks hea tunne millegi saavutamisest. Motivatsiooniga võivad kaasneda ka negatiivsed emotsioonid, näiteks kui tegutsetakse selle nimel, et halba vältida. Näiteks tööl enda näo näitamine õigel ajal õiges kohas õigetele inimestele vaid selleks, et vältida olukorda, kus need inimesed võivad arvata, et sa ei teegi tööd. See oli näide välisest motivatsioonist. Järgnevalt keskendume sellele, kuidas hinnang enesele ja tegevusele mõjutab motivatsiooni, kuidas eesmärgi poole liikumisel motivatsioon rolli mängib ning seame enese motivatsiooni analüüsimise põhjal karjäärialase eesmärgi.

Ülevaade õpiobjekti sisust

Õppija:

  1. mõistab, kuidas motivatsioon mõjutab käitumist;
  2. analüüsib enda karjäärialaseid oskusi ja tegevusi motivatsiooni kontekstis;
  3. mõistab motivatsiooni muutumist ajas;
  4. oskab hinnata enda motivatsiooni ajahetkes;
  5. oskab motivatsioonist lähtudes seada karjäärialaseid eesmärke.

Teemad

  1. Kuidas hinnang enda oskustele ja tegevuse keerukusele motivatsiooni mõjutavad?
  2. Eesmärgi poole liikumise motivatsiooni erinevad staadiumid.
  3. Motivatsiooni analüüsil põhinev eesmärgi seadmine.
Kadri Treial
Kadri Treial
Koolipsühholoog, Psühhobussi tegevjuht
Triin Tiitsmaa
Triin Tiitsmaa
Loominguline töötaja, Psühhobussi esineja, videograaf, monteerija