Otsingu näide

Teeme otsingu teemal kuidas mõjutab vägivalla kujutamine televisioonis noorte agressiivset käitumist.  

Päringu näide lihtotsingu  Basic Search  vormis:  (television OR tv) AND (aggressi* OR violen*) AND (child* OR adolescen* OR teen*) .

Teeme  sama otsingu ka Advanced Search  vormis. Siin otsinguvormis sisestame ühele reale ühte mõistet väljendavad sõnad ning ühendame need operaatoriga OR. See vastab lihtotsingu näites sulgudes olevale päringu osale.  Read ühendame operaatoriga AND.  Paremal saab valida otsinguvälja, valime näiteks otsinguväljaks kõigi sõnade puhul sisukokkuvõtte (AB Abstract).

Et otsitaks ainult täistekstidena kättesaadavaid eelretsenseeritud teadusartikleid, valime piirangutest Full text  ja Peer Reviewed.

Koostage oma otsisõnadega Advanced Search päring. Mõelge, milliseid otsinguvälju ja milliseid piiranguid soovite rakendada. Katsetada võib kõike ja otsingutingimusi saab igas etapis muuta. 

Kui jätate välja valimata (Select a filed (optional ), siis otsitakse kirje kõikidelt väljadelt, kuid mitte täistekstist. Nii võibki oma otsingut alustada.

back forward