EBSCO Discovery tutvustus

EBSCO Discovery  võimaldab otsida korraga enamikus Tartu ülikoolile avatud teadusandmebaasides ja muudes teadusinfo ressurssides.  E-kataloog ESTER ja Eesti artiklite andmebaas ISE ei ole Discovery otsingusse integreeritud, samuti mõned teised andmebaasid.  

EBSCO Discovery sobib kõige paremini esmasteks otsinguteks ja ülevaate saamiseks mingi teema kohta. Kuna otsing toimub väga paljudes andmebaasides korraga, siis ei toimi siin kõik üksikute andmebaaside täpsemad otsinguvõimalused. 

Otsingutulemuste vasakus tulbas lingi Content Provider all on näha andmebaaside nimekiri, kust leiti teie teema kohta informatsiooni. Ammendavaks otsinguks on soovitav teha nendes eraldi otsinguid.

EBSCO Discovery tutvustav video

back forward