Otsinguviisid

Kohe otsingukasti all on võimalus valida erinevaid otsinguviise.


Boolean/Phrase – vaikimisi  on siin kasutusel lähedusoperaator N5 (leitakse dokumendid, kus otsisõnad asuvad üksteisest kuni 5 sõna kaugusel). Kui soovite otsingut täpsemini suunata, kasutage Boole'i loogikaoperaatoreid AND, OR, NOT või lähedusoperaatoreid. Kui soovite leida täpset fraasi, tuleb see panna jutumärkidesse.  Täpsemalt saate operaatorite kohta lugeda selle õpiobjekti järgmisest peatükist  Juhiseid päringu koostamiseks


Find all my search terms – (see otsinguviis on vaikimisi valitud) leitakse tulemused, kus esinevad kõik sisestatud otsisõnad, st  need ühendatakse automaatselt operaatoriga AND. 

Find any of my search terms – leitakse tulemused, kus esineb vähemalt üks otsisõna, st need ühendatakse operaatoriga OR.

Smart Text Searching – võimaldab otsinguks sisestada lauseid või ka pikemat teksti.  Süsteem analüüsib sisestatud teksti ja reastab tulemused relevantsuse järgi.  Tulemuste hulk võib olla väga suur ning enamus ei pruugi olla teemakohane.  Kui valitud otsinguviis ei anna tulemusi, tehakse automaatselt Smart Text otsing. Otsitakse siis ainult EBSCO andmebaasides.

back forward