Otsingutulemuste piiramine peale otsingut

Ka peale otsingu tegemist on võimalik saadud tulemusi erinevate tunnuste järgi piirata. Selleks on otsingutulemuste lehel vasakul tulbas grupid  Refine resultsSource TypesSubject  jne, mida saab noolekestega avada ja sulgeda.

Korraga saab piiranguid teha ühes grupis. Klõpsake igas grupis Show more, et näha kõiki võimalusi. Siin saab korraga teha mitu valikut, valitud piirangud jõustuvad peale Update klõpsamist. .

Kuvatavad piirangud sõltuvad ka algsetest valikutest, nt kui juba otsingu alguses on paika pandud, et otsitakse ainult eelretsenseeritud teadusajakirjade artikleid, siis grupis Source Types ongi ainult sellised valikud. 

 

Subject all on välja toodud märksõnad, mis leitud kirjetes kõige rohkem esinevad. Kui need on kõik teemaga seotud, siis olete koostanud päringu korrektselt. Siin saate sobival märksõnal klõpsates või märksõnu ära märkides saadud tulemusi kitsendada. Kuvatakse kirjed, kus vastavad märksõnad esinevad ja uueneb ka märksõnade nimekiri.  

Content provider all on näha, millistest andmebaasidest kui palju tulemusi saadi, andmebaasi nimel klõpsates kuvatakse ainult sellest leitud kirjed.  

Kirjastuste kaupa saab tulemusi näha, klõpsates vasakul Publisher. Nende kirjastuste andmebaasides, millele on Tartu Ülikoolile juurdepääs ostetud, võite siis edaspidi teha ka eraldi otsinguid.  

Võimalik on veel näha, millistest ajakirjadest artikleid leiti. Klõpsates Publication,  näete kuue ajakirja nimetust, mis teie otsinguteema kohta kõige rohkem infot sisaldavad. Klõpsates Show more, näete 50 nimetust, järjestatuna tulemuste arvu järgi. Klõpsates Name, näete neid tähestikulises järjekorras. 

Saate ka vaadata, mis keeles kui palju tulemusi leiti ning piirata soovitud keelega. Klõpsates Geography, näete, millise geograafilise piirkonnaga need seotud on.  

 

Kui saite oma otsinguga liiga palju tulemusi, siis kasutage erinevaid võimalusi otsingutulemuste piiramiseks. Kui vastupidi, tulemusi oli liiga vähe, siis laiendage oma otsingut nii, et otsitakse ka artiklite täistektist.  

Pöörake tähelepanu ka sellele, millistest andmebaasidest kõige rohkem relevantseid tulemusi saadi. Nendes võite edaspidi teha eraldi otsinguid.  

back forward