Otsingutulemused

Otsingutulemuste leht on jagatud kolmeks tulbaks.  Vasakul on võimalused tulemuste piiramiseks ja sorteerimiseks. Current Search all  on näha päring ja rakendatud piirangud, noolekesel klõpsates need peidetakse. Rakendatud piirangud saab ristikesel klõpsates eemaldada.

Lehe keskel on leitud kirjed ning paremal muu seotud info, nt otsingutulemustega seotud pildid. Vasaku ja parema tulba üleval servas on väiksed noolekesed, millega saab neid tulpi peita või avada. Page Options all saab valida, kuidas otsitulemusi kuvatakse. 

ff

Otsingutulemused kuvatakse keskel tulbas. 

Otsingutulemused on järjestatud relevantsuse järgi. Klõpsates Relevance, saab need  järjestada ka ilmumisaja järgi. Relevantsuse järgi järjestamisel arvestatakse, kus ja kui sageli otsisõnad leitavates dokumentides esinevad ning  prioriteedid on järgmised: 

  • otsingusõnad langevad kokku märksõnadega kontrollitud märksõnastikest
  • otsingusõnad esinevad artikli pealkirjas 
  • otsingusõnad langevad kokku autori antud võtmesõnadega 
  • otsingusõnad esinevad sisukokkuvõttes
  • otsingusõnad esinevad täistekstis 

Lisaks mõjutavad järjestust, kui relevantsus on võrdne, ka ilmumisaeg, eelretsenseerimine, lehekülgede arv, täisteksti olemasolu.

Otsingu tulemusena kuvatakse lühikirjed, mis sisaldavad ka linke kättesaadavatele täistekstidele. Kui artiklis on pilte, siis on need ka pisipiltidena lühikirjes näha. Nupp Add to Folder võimaldab kirjeid oma kausta koguda, kus saab nendega edasi toimetada, vt täpsemalt selle õpiobjekti viimasest peatükist.

Täisteksti lingi puudumisel kontrollige ajakirja pealkirja järgi juurdepääsuvõimalust täistekstidele e-raamatute ja e-ajakirjade kataloogis. Kui täistekstile juurdepääsu ei ole, saate tellida artikli koopia raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu. 

 

Liikudes hiirega luubikujulisele ikoonile pealkirja juures paremal, näete väljade kaupa struktureeritud lühikirjet koos märksõnadega (Subjects) ja sisukokkuvõtte algusega, allservas on ka link täiskirjele.   

Täiskirje (Detailed Record) koos sisukokkuvõttega avaneb ka tulemuste nimekirjas pealkirjal klõpsates.  

Täiskirjest leiate  autori(te) nimed, ajakirja või muu allika pealkirja ja ilmumisandmed, dokumendi tüübi (nt artikkel, märksõnad (subjects) ja/või autori lisatud võtmesõnad (keywords), sisukokkuvõtte ja veel muud informatsiooni. Paljudel kirjetel võivad siiski märksõnad ja/või võtmesõnad ka puududa. Lingitud kirje elementidel klõpsates saate kohe teha uue otsingu, nt leida autori teisi töid.  Paremal tulbas on erinevad võimalused kirje salvestamiseks ja edastamiseks, vt selle kohta ka järgmisest peatükist.

Tuletame meelde, mis on märksõnad

Märksõna (ingl k subject heading, descriptor) on sõna, millega kirjeldatakse raamatute, artiklite, heliplaatide, filmide jms sisu. Mingi mõiste väljendamiseks on valitud üks sõna, mille alla on koondatud kõik samasisulised dokumendid. Märksõna ise ei pruugigi kirjeldatavas tekstis esineda.

 

Kirjesse lisatud märksõnu (subjects) ja  autorite antud sisu kirjeldavaid võtmesõnu (keywordson kasulik vaadata.  Siin saab nendel klõpsates teha kohe uue otsingu, samuti on võimalik leitud sõnu kombineerida uues otsingus.  Peab siiski arvestama, et erinevates andmebaasides, kust EBSCO Discovery otsib, võidakse sama sisu kirjeldamiseks kasutada erinevaid märksõnu.  Seda on ka erinevatest andmebaasidest leitud kirjetest näha.  Seega, kui soovite teha otsinguid kirjetest leitud märksõnadega, kasutage erinevaid märksõnu. Mitut korraga kasutades ühendage need operaatoriga OR.  

 

Uurige oma otsinguga saadud relevantseid kirjeid ja vaadake, kas leiate lisatud märksõnadest või mujalt kirjest veel sobivaid sõnu, mida otsingul kasutada.

 

 

 

 

 

back forward