Juhiseid päringu koostamiseks

 
Enne otsingu alustamist eraldage oma teemast olulised mõisted ning koostage iga mõiste kohta nimekiri sõnadest ja väljenditest. Need võivad olla sünonüümid, laiema või kitsama tähendusega sõnad, seotud terminid.

 

Näide: Kuidas mõjutab vägivalla kujutamine televisioonis noorte agressiivset käitumist. 

 

Antud teema erinevad aspektid on vägivald, televisioon, noored ja neid kõiki tuleb päringu koostamisel arvesse võtta.

Päringu sõnastamisel on oluline otsingusõnade oskuslik kombineerimine, et piiritleda teema võimalikult selgelt ja täpselt. Selleks saab kasutada järgmisi tehnikaid: 

Boole’i loogikaoperaatorid 

Ühendades otsisõnu Boole’i loogikaoperaatoritega ANDOR või NOT saab otsingut piirata või  laiendada. Operaatorite kasutamisest annab ülevaate Boolean  machine  http://kathyschrock.net/rbs3k/boolean/

AND piirab otsingut, päringus sellega ühendatud sõnad peavad kõik leitavates dokumentides esinema.

television AND violence  – leitakse dokumendid, kus esinevad nii sõna television  kui ka violence.

OR laiendab otsingut, leitavates dokumentides peab esinema kas üks või teine (vähemalt üks) päringus operaatoriga OR ühendatud sõnadest. Operaatoriga OR on otstarbekas ühendada sünonüüme ja sarnase tähendusega sõnu, erineva kirjaviisiga sõnu.  

violence OR aggression  – leitakse artiklid, kus esinevad ainult violence ainult aggression, või nii violence  kui ka aggression.

NOT kitsendab otsingut, esimene sõna peab esinema, teine ei tohi esineda. Nii saab välistada mõne sõna esinemist leitavates artiklites. 

violence NOT aggression  leitakse dokumendid, kus esineb sõna violence, kuid jäetakse välja dokumendid, kus esineb sõna aggression.

 

Lähedusoperaatoritena on kasutusel NEAR (N) ja WITHIN (W).

tax N5 reform – leitakse tulemused, kus need sõnad asuvad teineteisest 5 sõna kaugusel või lähemal, olenemata nende esinemise järjekorrast. Näiteks leitakse tax reform ja reform of income tax.

tax W5 reform – leitakse tulemused, kus need sõnad asuvad teineteisest 5 sõna kaugusel või lähemal ja esinevad samas järjekorras. Nii leitakse tax reform, kuid ei leita reform of income tax.

 

Täpse fraasi otsimiseks kasutage jutumärke.

media violence – leitakse dokumendid, kus on täpselt selline fraas.

Kasutage tärni * erinevate sõnalõppude asendamiseks.

computer* – leitakse: computer, computers, computerized, computerization jne.

Kasutage küsimärki ? ainult ühe tähe asendamiseks.

globali?ation – leitakse globalisation ja globalization.

computer? – leitakse: computer, computers, kuid mitte computerized, computerization.

Kasutage # ühe või mitte ühegi tähe asendamiseks.

colo#r – leitakse color ja colour.

 

Sulgude kasutamine 

 

Kui te kasutate ühes päringus erinevaid operaatoreid, tuleb arvestada,  et  operaatoritega  NOT  ja  AND  ühendatud avaldisi otsitakse enne, OR jääb kõige viimaseks. Seega, kui soovite seda järjekorda muuta, tuleb kasutada sulge. Sulgudes olevat avaldist otsitakse enne.

Kasutades eelpool toodud otsingusõnade tabelit, ühendame sünonüümid ja sarnase tähendusega sõnad operaatoriga OR, eraldame need grupid sulgudega ning ühendame operaatoriga AND, et leida nende kõigi ühisosa. Kasutame ka kärpimist, et ei peaks välja kirjutama kõiki sama tüvega erinevate lõppudega sõnu.

(aggressi* OR violen*) AND (tv OR television) AND (child* OR adolescen* OR teenager*)

 

 

Koostage nimekiri oma teema olulistest mõistetest ja iga mõistet väljendavatest sõnadest, mida otsingul kasutate. Mõelge, milliseid sünonüüme saate kasutada.

Harjutage päringu koostamist. Koostage oma otsingusõnadega mõned päringud, kasutades vastavalt vajadusele loogikaoperaatoreid või lähedusoperaatoreid, jutumärke, kärpimist ning sulge päringu struktureerimiseks.

 

 

back forward