Märksõnaotsing

EBSCOs tuleb kasutada inglisekeelseid otsingusõnu. Nende leidmist võib alustada  Eesti märksõnastikust (EMS), sest seal on eestikeelsetel märksõnadel ingliskeelsed vasted. Proovida võib ka ingliskeelsest Wikipedia'st leitud termineid.  Nendega saab teha täpsema otsingu EBSCO enda märksõnade hulgas. 

Klõpsake ülaribal Subjects, valige välja üks andmebaas, kus hakkate otsinguid tegema. 

Pilt märksõnastiku valimisest[popup rid="862" width="480" height="300"] 

Märksõna leidmiseks sisestage üldisem otsingusõna alumisse otsingukasti ning klõpsake Browse.  Loetelus tehke linnuke sobiva märksõna ette. Klõpsake Add.  Märksõna ilmub kõige ülemisse kasti. Seejärel võite lisada uusi märksõnu.  Otsingu tegemiseks klõpsake ülemise kasti kõrval Search.