Artiklile viitamine

Artikli pealkirjal klõpsates avanevad paremas menüüs veel mõned lisavõimalused. Saate valida sobiva viitamisstiili ja see salvestada (valik Cite). Enne viite kleepimist oma töösse kontrollige, kas kõik nõuetekohased andmed on viites olemas.

Valitud on üks sotsiaalteadustes enim kasutatud stiil APA. 

Create note avab akna, kus saab artiklile omapoolse kommentaari kirjutada.  Siis viiakse artikkel koos kommentaariga eraldi kausta Notes. Kommenteerimiseks tuleb EBSCOsse sisse logida.