Sõnaotsingu tulemused

Otsingutulemuste lehel vasakul ribal on erinevad võimalused otsingutulemuste piiramiseks peale esialgse otsingu tegemist.

Sõnaotsingu tulemused.

Siin on Subject valikute all esinemissageduse järjekorras välja toodud märksõnad, mis kirjeldavad leitud artiklite sisu.   Valitud andmebaaside otsingutulemustes kuvatakse klastrid Subject:Thesaurus Term, Subjects, Subject:Major Heading.  

Märksõnadega saame leitud artiklite hulka piirata. Näiteks kui klõpsame märksõnal Aggressive Behavior,  kuvatakse leitud artiklitest nende kirjed, mille sisu puudutab agressiivset käitumist.

Publication all näete, millistest ajakirjadest tulemusi leiti. 

Piirangute tulbas kõige all on ka näha, kui palju mingist valitud andmebaasist kirjeid leiti. Siin saate oma otsingutulemusi ka andmebaaside kaupa vaadata, 

back forward