Sõnaotsingu näide

Otsime teadusartikleid televisioonis näidatava vägivalla mõju kohta teismelistele, mis on ka täistekstina kättesaadavad. 

Otsinguid võtmesõnade järgi saab teha mitmes andmebaasis korraga, märkides need nimekirjas ära.

Valime ja märgime ära andmebaasid Academic Search Complete (multidistsiplinaarne referaat- ja täistekstandmebaas), Communication & Mass Media Complete (meedia- ja kommunikatsiooni referaat- ja täistekstandmebaas), PsycINFO (psühholoogia referaatandmebaas) ja ERIC (haridusvaldkonna referaatandmebaas) , mis kõik võivad sisaldada kirjandust antud teemal.

Teeme Advanced Search otsingu. Sisestame otsingusõnad etteantud vormi ja paremal valime otsinguväljaks kõigi sõnade puhul sisukokkuvõtte (abstract).

Limit your results all märgime ära valikud Full text ja kui soovime saada artikleid ainult eelretsenseeritud teadusajakirjadest, siis ka Scholarly (Peer Reviewed) Journals. Piirame otsingut alates 2005. aastast ilmunud dokumentidega.

Otsinguekraani allosas saab iga valitud andmebaasi kohta lisada ka täpsemaid piiranguid, kuid nende kasutamiseks on sobivam validagi otsinguks ainult üks andmebaas.

Advanced Search otsing.

 

back forward