Märksõnaotsing

Märksõnastik võimaldab saada informatsiooni mingi kindla märksõna olemasolu kohta andmebaasis ja sellega otsinguid teha. Märksõna on infoallika või selle osa ainestikku tähistav sõna või sõnaühend.

Eriala referaatandmebaasides (näiteks ERIC, PsycINFOCommunication and Mass Media Complete) on märksõnastiku link enamasti Thesaurus, andmebaasis Academic Search Complete on see Subject Terms. Leiate need ülevalt siniselt ribalt. Kui on valitud mitu andmebaasi, siis märksõnastiku valimiseks klõpsake üleval Subjects.

Märksõnastikku on hea kasutada, kui te ei oska leida sobivat otsingusõna.

EBSCO andmebaaside märksõnastikes sobivate märksõnade otsimiseks on mitu võimalust. Märksõnastikke on võimalik lehitseda

1) tähestikulises järjekorras (Term Begins With) (kasutage leidmaks märksõnu, mis antud sõnaga algavad);

2) märksõnades sisalduvate sõnade järgi (Term Contains) (kasutage leidmaks märksõnu, mis sisaldavad antud sõna);

3) relevantsuse järjekorras (Relevancy Ranked) (kasutage, kui otsite fraasi või mitme sõnaga).

ff

Kui olete sobiva märksõna leidnud, siis märksõnal klõpsates on näha selle definitsioon ning laiemad, kitsamad ja seotud märksõnad.

Märksõnaga otsingu tegemiseks klõpsake selle ees olevale kastikesele ja seejärel nupule Add. Otsingureale üleval konstrueeritakse päring. Klõpsates Search, leitakse kirjed, millele antud märksõna on lisatud. Võib valida ka mitu märksõna, enne iga uue märksõna lisamist otsingule tuleb jälgida ja kaaluda, kas ühendate need operaatoriga OR või AND.

OTSINGU NÄIDE

Otsime materjali sõprussuhete kohta murdeeas.

Valime haridusalase andmebaasi ERIC ja valime ülevalt roheliselt ribalt Thesaurus. Sisestame Browsing otsingukasti sõna friendship, leitakse selline märksõna, märgime selle ära ja klõpsame Add nupule. Edasi sisestame Browsing otsingukasti sõna adolescents, ka see on märksõnana olemas. Selle lisamiseks valime enne Add nupule vajutamist nende ühendamiseks operaatori AND.

Märksõna valimine tesaurusest.

 

 

 

back forward