Avaleht

Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts taastati 2010. aasta veebruaris. Selts jätkab aastatel 1990-1996 Juhan Peegli juhtimisel tegutsenud Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi tegevust.

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi tegevuse eesmärk on ühendada akadeemilise haridusega ajakirjanike, uurijate, üliõpilaste ja teiste huviliste püüdlusi ning elavdada ajakirjandusalast haridust, enesetäiendamist ja uurimistööd.


20. novembril 2009 toimunud koosolekul otsustati, et üks peamiseid tegutsemisvorme on ettekandekoosolekud, mida võib pidada nii nagu huvi ja aktiivsust jätkub. Põhikirjas märgitud üldkoosolek tähendab aastakoosolekut, mille puhul arvestatakse kvoorumit, kinnitatakse aastaaruande, üle aasta toimuvad valimised jne.

Samuti otsustati hakata välja andma aastaraamatut, mis sisaldab ülevaateid möödunud aasta ajakirjandusmaastikust meediumide/kanalirühmade kaupa, ülevaateid kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöödest jms.

Stipendiumite välja andmine sõltub finantsilisest olukorrast, mis omakorda põhiliselt annetustest. Liikmemaks on sümboolne, mis muidugi ei takista soovi korral rohkem maksta.  

Liikmemaks alates 2011. aastast juhatuse otsusega 5 eurot.
Aastamaksu saab tasuda kas koosolekutel kohapeal või ülekandega (MTÜ Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts, EE672200221049589222 Swedbank)