Tartu Ülikooli doktoriõppe arenguplaan

  • 7.jpg


Tartu Ülikool kavandab lähiaastatel doktoriõppes mitmeid muudatusi – siinne koduleht annab ülevaate arenguplaani eesmärkidest ja selle elluviimist toetavast tegevusest, tööde seisust ja ajakavast. Kodulehelt leiate iga alateemaga seotud uudiste ning dokumentide lingid.

Muudatuste ettevalmistamist alustas teadusprorektor Kristjan Vassili ettepanekul 2018. aasta kevadel valdkondadeülene doktoriõppe töörühm. Töörühm vaatas üle 2017.–2018. aasta doktoriõppe välishindamise tulemused, tutvus teiste ülikoolide doktoriõppe korraldusega ja sõnastas 2019. aasta alguseks rektoraadile doktoriõppe tulevikuvisiooni. Tööd jätkatakse teemaplokkide kaupa, kaasates asjaosalisi ülikoolist ja väljaspoolt.