Tartu Ülikooli doktoriõppe arenguplaan

  • 7.jpg


Tartu Ülikool kavandab lähiaastatel doktoriõppes mitmeid muudatusi. Siinne koduleht annab ülevaate arenguplaani eesmärkidest ja selle elluviimist toetavast tegevusest, tööde seisust ja ajakavast. Kodulehelt leiate iga alateemaga seotud uudiste ja dokumentide lingid.

2018. aasta kevadel alustas muudatuste ettevalmistamist teadusprorektor Kristjan Vassili ettepanekul valdkondadeülene doktoriõppe töörühm. Töörühm vaatas üle 2017.–2018. aasta doktoriõppe välishindamise tulemused, tutvus teiste ülikoolide doktoriõppe korraldusega ja sõnastas 2019. aasta alguseks rektoraadile doktoriõppe tulevikuvisiooni. Tööd jätkatakse teemaplokkide kaupa, kaasates asjaosalisi ülikoolist ja väljaspoolt.