Uudised

  • uudised


Doktoriõppe reformiga parandatakse kitsaskohti
UT. Tartu Ülikooli ajakiri, november 2020


Paari aasta pärast doktorantuuri astujad saavad sootuks teistsuguse õpikogemuse kui praegused doktorandid. Nii Haridus- ja Teadusministeeriumis kui ka ülikoolis arutletakse, kuidas parandada doktorantide sissetulekut ja sotsiaalset seisundit, vähendada õppetöö mahtu ning vaadata üle doktoritöö kaitsmise tingimused. Mis siis ikkagi muutub?

Loe edasi siin.