Uudised

  • uudised

Senat kinnitas doktoriõppe eeskirja
Mai 2021

28. mail kinnitas senat doktoriõppe eeskirja. Kui varem oli doktoriõppe korraldus reguleeritud kolmes eraldi õigusaktis – doktorikraadi andmise korras, õppekorralduseeskirjas ning lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise korras –, siis nüüd on see koondatud ühte dokumenti. Doktoriõppe eeskiri jõustub 30. augustil ja kehtib kõigi doktoriõppes õppijate kohta.

Loe edasi siin.


Doktoriõppe reformiga parandatakse kitsaskohti
UT. Tartu Ülikooli ajakiri, november 2020


Paari aasta pärast doktorantuuri astujad saavad sootuks teistsuguse õpikogemuse kui praegused doktorandid. Nii Haridus- ja Teadusministeeriumis kui ka ülikoolis arutletakse, kuidas parandada doktorantide sissetulekut ja sotsiaalset seisundit, vähendada õppetöö mahtu ning vaadata üle doktoritöö kaitsmise tingimused. Mis siis ikkagi muutub?

Loe edasi siin.