Uudised

  • uudised

 

Senised doktoriõppekavad suletakse 2028. aastal
Aprill 2022

29. aprillil otsustas Tartu Ülikooli senat, et senised doktoriõppekavad suletakse 3. septembril 2028.

Loe edasi siin


Senati istungi kokkuvõte 29. aprill 
Aprill 2022

Senat valis 29. aprilli koosolekul kaks professorit, muutis õppekorralduse, täiendusõppe ja personalitöö õigusakte ning doktoriõppe vastuvõtueeskirja ja otsustas sulgeda doktoriõppekavad.  

Loe edasi siin


Senati 25. märtsi istungi kokkuvõte 
Märts 2022

Senat võttis vastu ülikooli põhikirja muudatused.

Loe edasi siinRiigikogu võttis vastu doktoriõpet reformivad seadusemuudatused
Märts 2022

Riigikogu võttis 23. veebruaril vastu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning kõrgharidusseaduse muutmise seaduse, millega luuakse raamistik doktoriõppe ümberkorraldamiseks. Muudatuste tulemusena saavad doktorantidest ametlikult teadustöötajad, kellele makstakse motiveerivat tasu ja kindlustatakse sotsiaalsed tagatised.

Loe edasi siinÜlikool liigub doktoriõppe arendamisega jõudsalt edasi
November 2021

Oktoobrikuu senati istungil kinnitati uued doktoriõppe programmid. See on doktoriõppe arendamisel oluline teetähis, milleni jõudmiseks alustati ettevalmistusi juba 2018. aastal. Mitu tööd ja otsust on aga veel ootamas.

Loe edasi siinMinister Liina Kersna tutvustas riigikogus doktoriõppe reformi eelnõu
Oktoober 2021

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tutvustas riigikogus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu, millega luuakse raamistik doktoriõppe reformile. Täna toimus riigikogus eelnõu esimene lugemine.

Loe edasi siin.Tartu Ülikooli senat kinnitas kaheksa uut doktoriõppe programmi 
Oktoober 2021

29. oktoobril 2021 otsustas Tartu Ülikooli senat suure medali saaja ja kinnitas esimest korda kaasprofessori edutamise professoriks. Samuti kinnitas senat kaheksa uut doktoriõppe programmi ja avas seitse uut tasemeõppekava. 

Loe edasi siinKultuurikomisjon toetas doktoriõppe reformimist
Oktoober 2021

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas saata esimesele lugemisele eelnõu, millega soovitakse kasvatada doktoriõppe atraktiivsust, muuta õppe läbimine tõhusamaks ning kindlustada seeläbi teadlaste järelkasv.

Loe edasi siinDoktoriõppe reformi eelnõu sai valitsuse heakskiidu
September 2021

Valitsus otsustas heaks kiita ja edasi riigikogusse saata õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu, millega luuakse raamistik doktoriõppe reformile. Eelnõu eesmärk on kasvatada doktoriõppe atraktiivsust, muuta õppe läbimine tõhusamaks ja kindlustada seeläbi teadlaste järelkasv nii akadeemilises sektoris kui kogu Eesti ühiskonnas.

Loe edasi siinSenat kinnitas doktoriõppe eeskirja
Mai 2021

28. mail kinnitas senat doktoriõppe eeskirja. Kui varem oli doktoriõppe korraldus reguleeritud kolmes eraldi õigusaktis – doktorikraadi andmise korras, õppekorralduseeskirjas ning lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise korras –, siis nüüd on see koondatud ühte dokumenti. Doktoriõppe eeskiri jõustub 30. augustil ja kehtib kõigi doktoriõppes õppijate kohta.

Loe edasi siin.


Doktoriõppe reformiga parandatakse kitsaskohti
UT. Tartu Ülikooli ajakiri, november 2020


Paari aasta pärast doktorantuuri astujad saavad sootuks teistsuguse õpikogemuse kui praegused doktorandid. Nii Haridus- ja Teadusministeeriumis kui ka ülikoolis arutletakse, kuidas parandada doktorantide sissetulekut ja sotsiaalset seisundit, vähendada õppetöö mahtu ning vaadata üle doktoritöö kaitsmise tingimused. Mis siis ikkagi muutub?

Loe edasi siin.