Teaduskommunikatsioon


Teaduskommunikatsiooni õppepäevad ja 3-minuti konkursid
 

Tartu Ülikooli doktorikoolid korraldavad koostöös kommunikatsiooni osakonnaga doktorantidele  eestikeelseid ja inglisekeelseid teaduskommunikatsiooni õppepäevi ja 3-minuti loengute konkursse.
 

Teaduskommunikatsiooni õppepäeval tutvustame lähemalt, mis rolli täidab teadustöö puhul kommunikatsioon ning jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas oma teadustööd olulistele sihtrühmadele tutvustada. Tutvustame lähemalt ka kolmeminutilise liftikõne formaati, mis aitaks oma teadustööst kõige olulisema lühidalt ja haaravalt teemakaugele publikule edasi anda. Teemadest annavad ülevaate töötoad, mis phendavad teooria praktikaga ja võimaldavad igaühel personaalset tagasisidet saada. Õppepäevale on oodatud kõik doktorandid, kes soovivad oma kommunikatsioonioskusi arendada.

Eestikeelne teaduskommunikatsiooni õppepäev on heaks ettevalmistuseks Tartu Ülikooli eestikeelse kolme minuti konkursi eelvoorus osalemiseks. Konkursiesikolmikut ootab rahaline preemia ja võimalus esindada Tartu Ülikooli Eesti Teaduste Akadeemia korraldatava konkursi “Teadus 3 minutiga” finaalis.

Samasugust sisu pakume ka ingliskeelsele teaduskommunikatsiooni õppepäeval. Ühtlais on see heaks ettevalmistuseks, et osaleda Tartu Ülikooli ingliskeelsel kolme minuti loengute konkursil. Tegemist on Coimbra grupi korraldatava rahvusvahelise konkursi Tartu Ülikooli eelvooruga, mille esikolmikut ootab rahaline preemia ja võitjal avaneb võimalus esindada Tartu Ülikooli Coimbra grupi korraldataval rahvusvahelisel 3-minuti konkursil.

Kolme minuti loengute konkursside Tartu Ülikooli eelvoorudes on võimalus oma teadustööd või hiljutist publikatsiooni laiemale avalikkusele tutvustada. Eelvoorudes ette kantud loengutest tehakse kohapeal videosalvestus. Kõigile konkursile jõudnud teemakäsitlustele otsime avaldamisvõimalusi kas TÜ kommunikatsioonikanalites või meedias, nii ei jää põnevad lood värskest teadusest pelgalt ülikooli seinte vahele.
 

Eestikeelse Tartu Ülikooli 3-minuti loengute konkursi eelvooru info ja tulemused

TÜ eelvoor Eesti Teaduste Akadeemia korraldatavale konkursile - Teadus 3 minutiga. 
 

5. novembril 2021 toimub TÜ doktorantidele ja viimase aasta jooksul väitekirja kaitsnud värsketele doktoritele eestikeelsete kolmeminutiliste loengute konkurss, kus oma teadustööd või hiljutist publikatsiooni laiemale avalikkusele tutvustada. Konkursil esitatud loengud leiavad laiemat kajastust ERR-i teadusuudiste portaalis Novaator. Konkurss toimub Tartu Loodusmajas. 
 

3-minuti loengu konkursi TÜ eelvoor 2021

Kolme minuti loengu konkurss Tartu Ülikooli doktorantidele
5.11.2021

Tulemused: 

 1. Jasper Ristkok
 2. Alina Rostsinskaja
 3. Miriam Koppel
 4. Pille-Riin Meerits

Žürii:

 1. Heleri All (Ringvaade),
 2. Airika Harrik (Novaator),
 3. Mariann Proos (TÜ, eelmise aasta teaduste akadeemia konkursi finalist) ja
 4. Karoliina Kruusmaa (TÜ, Genoomika instituudi kommunikatsioonispetsialist).


Kõik konkursil kõlanud loengud

1. Pille-Riin Meerits - Kuidas motiveerida oma lapsi vabal ajal rohkem liikuma?
2. Rasmus Pind - Miljoni dollari küsimus - Kuidas treeninguid oskuslikult planeerida?
3. Jasper Ristkok - Uus energiaallikas: tuumasünteesireaktor
4. Miriam Koppel - Vesiniku salvestamine ehk kuidas kasutada tuuleenergiat siis, kui tuult ei ole?
5. Hanna Maria Kariis - Pole tervist ilma vaimse terviseta
6. Triinu Niiberg-Pikksööt - Digitaalne peavalukliinik - samm tõhusama digiravi suunas
7. Alina Roštšinskaja - Ulmefilm või tänapäeva reaalsus? ... Robot Pepper doktorina Lastekliinikus
8. Ermo Leuska - Pseudouridiin mRNA-s. Kas võti tuleviku personaalmeditsiinis?

Info finaalürituse kohta: https://www.akadeemia.ee/koostoo/teame/ 

 

3-minuti loengu konkursi TÜ eelvoor 2020

Kolme minuti loengute konkurss Tartu Ülikooli doktorantidele
12.11.2020

Tulemused:

Konkursi esikolmik:

1. Janika Raun "Kes külastavad Eestis?"

2. Eliise Tammekivi "Kunstiväärtuste liim"

3. Mariann Proos "Tähendus kui tööriist maailmast aru saamiseks"
 

Kõik konkursil kõlanud loengud:

1. Mariann Proos „Tähendus kui tööriist maailmast aru saamiseks“

2. Eliise Tammekivi  „Kunstiväärtuste liim“

3. Vadim Svjatkovski  „Narva metsaeksport 18. sajandil“

4. Janika Raun „Kes külastavad Eestit?“

5. Riinu Härmas „Kõrbenud piparkoogid ja tuleviku energeetika“

6. Peeter Paaver „Põlevkivituhk – miljoneid tonne prügi või hoopis avastamata maavara?“

7. Ove Korjus „Tahkeoksiidsed kütuseelemendid“

8. Eliisa Pass „Metsamajanduse mõju lindude sigimisele“

9. Sirel Heinloo „Eesti kirjandus Rootsi peeglis“ (video)

10. Marit Sukk „Selleks on ju äpp!? Digitehnoloogiate väljakutsed perekondadele“(video)

11. Martin Noorkõiv „Globaalsete probleemide lahendmaise võti“ (video)

12. Siim Nirgi „Metallid Eesti aluskorrakivimites“ (video)

13. Anna-Kati Pahker „Kas me oleme juba õigesse suunda teel?“ (video)

14. Henri Tilga „Laste ja noorte motivatsioon ning vaba aja kehaline aktiivsus“ (video)
 

Hindamiskomisjon 2020:

Maria Murumaa-Mengel (ÜTI sotsiaalmeedia lektor)

Riin Tamm (TÜ teaduskooli juht, teaduse populariseerija, R2 "Puust ja Punaseks" raadiosaate kaassaatejuht)

Marko Mägi (loodus- ja täppisteaduste valdkonna teaduskommunikatsiooni ekspert, riikliku teaduse populariseerimise auhinna laureaat 2019)

Andra Rumm (TÜ eesti keele lektor, Rahvusvahelise Vestlusanalüüsi Seltsi liige, ülikooli doktorantide populaarteaduslike artiklite konkursi humanitaarteaduste valdkonna esikoht 2015)

Airika Harrik (Novaatori toimetaja)

Finaalüritus

Teaduste akadeemia finaalüritus - Teadus 3 minutiga
05.02.2021, Tallinn

https://www.akadeemia.ee/koostoo/teame/

 

Inglise keelse 3- minuti loengute konkursi Tartu Ülikooli eelvooru info ja tulemused

 

TÜ eelvoor Coimbra grupi korraldatavale rahvusvahelisele 3- minuti loengute konkursile


NB! Osaleda saavad hetkel doktoriõppes osalevad doktorandid.

Valmistumine

Konkursil osalemiseks valmista ette kolmeminutiline haarav esitlus, mis võtab kokku sinu uurimistöö ajendiks olnud probleemi, selle lahendamise viisid ning tähtsuse ja mõju.

Hindamine

Kõlanud ettekannete seast valitakse välja kolm parimat. Nende autoreid ootab rahaline auhind. Võitja esitlusest tehtud videosalvestise saadame TÜ esindajana Coimbra grupi rahvusvahelisele kolme minuti loengute konkursile. 

Avaldamine

TÜ konkursile jõudnud teemakäsitlustele püüame leida kajastust nii ülikooli kanalites kui ka ajakirjanduses – nii ei jää põnevad lood teadusest pelgalt ülikooliseinte vahele.

Reeglid

 • Kasutada tohib vaid ühte staatilist PowerPointi esitlusslaidi. Slaidide üleminekud ega animatsioon pole lubatud. Slaidi kuvatakse ekraanil terve ettekande vältel.
 • Ühtegi muud elektroonilist meediumi (nt heli- ja videoklippe) pole lubatud kasutada.
 • Lisatarvikuid (nt kostüümi, muusikariistu, laborivarustust) pole lubatud kasutada.
 • Ettekanne peab mahtuma kolme minuti sisse. Ajapiirangu ületamisel jäetakse osaleja võistlusest kõrvale.
 • Ettekanne peab olema esitatud kõnena – luuletus, räpp, laul jne pole lubatud.
 • Ettekanne peab algama laval.
 • Esitluse alguseks loetakse hetke, mil võistleja hakkab teksti esitama.
 • Rahvusvahelisele žüriile hindamiseks esitatud video peab olema otseesituse salvestis, mida ei ole järeltöödeldud ega toimetatud. Video autentsuse üle otsustab tehniliste ekspertide kogu.
 • Nõuetele vastavaid videoid hindava žürii otsus on lõplik.


Hindamiskriteeriumid

Sisu ja selle mõistetavus

 • Kas ettekanne avas uurimisprobleemi tausta ja olulisust arusaadavalt, vältides erialatermineid ja võõrsõnu?
 • Kas ettekanne kirjeldas selgelt uurimistöö mõju, tulemusi või järeldusi?
 • Kas esitluse ülesehitus oli selge ja loogiline?
 • Kas esitlus oli ka teemakaugele inimesele mõistetav?
 • Kas rõhuasetused olid paigas või peatus esineja mõnel aspektil liiga pikalt või libises kõigest liiga kiiresti üle?

Esinemine ja auditooriumiga suhtlemine

 • Kas loeng tekitas publikus soovi rohkem teada saada?
 • Kas see andis edasi esineja vaimustust oma uurimistööst?
 • Kas esineja suutis püüda ja hoida publiku tähelepanu?
 • Kas esitus oli karismaatiline ja veenev?
 • Kas PowerPointi slaid toetas esitlust: kas see oli selge, loetav ja kokkuvõtlik?

Abiks kolme minuti konkursiks valmistujale

 • Kolme minuti jooksul suudab keskmine jutuvestja öelda umbes 370–380 sõna. See on ligikaudu 3000 tähemärki ja mahub ühele A4-leheküljele.
 • Teksti tasub hoolega ette valmistada ja mitu korda peegli ees läbi harjutada.
 • Ära kasuta võõrsõnu ega erialast terminoloogiat, sest nagu on öelnud Albert Einstein: „Kui sa ei oska asja seletada kuueaastasele, siis sa ei saa sellest ka ise aru.“

Kirjuta oma publikule

 • Väldi võõrsõnu ja akadeemilist keelt.
 • Selgita oma uurimistöö seisukohalt olulisi mõisteid ja võtmetegelaste rolli.
 • Too esile oma uurimistöö eesmärgid, tulemused ja järeldused.
 • Kujuta ette, et selgitad oma uurimistöö sisu heale sõbrale, kes on mõnest teisest valdkonnast.
 • Püüa anda edasi kogu põnevust, mida teemaga tegelemine sinus tekitab.

Ehita oma loeng üles sidusa jutustusena, millel on algus, keskpaik ja lõpp

 • Püüa tekitada publikule arusaam sellest, mida teed, miks see on oluline ja mida loodad saavutada.
 • Jaga oma esitlus väiksemateks osadeks.
 • Püüa publiku tähelepanu äratamiseks kirjutada haarav avang, seejärel tõsta esile oma erinevad alateemad ja lõpuks tee kokkuvõte, et sõnum jääks kuulajatele meelde.
 • Mõtle läbi, mis on see, mida sinu publik esitusest kindlasti meelde peaks jätma. Pea silmas selget sõnumit.

Harjuta

 • Harjuta oma ettekannet peegli ees või katseta seda sõprade ja pereliikmete peal.
 • Küsi tagasisidet, et olla kindel, kas sinu põhisõnum tuleb esituses selgelt välja.

 

Õppepäev Kolme minuti loengute koolitus ja rahvusvahelise konkursi eelvoor TÜ doktorantidele 11.03.2022
3-minuti loengute konkursi TÜ eelvoor 18.03.2022

Tulemused: 
1. Aditya Savio Paul "Something Fishy Lurkes: A Multi-Agent rendezvous with what's out there"
2. Tairi Leis "Winners or losers? NO! Winners or learners?"
3. Anna Tisler "Preventing cervical cancer: we can do better"
4. Kenneth Tuul "Ping-pong hydrogen"

Hindamiskomisjon 2022:
Airika Harrik (Novaator), Sandra Sommer (UT), Siim Lepik (Research in Estonia)

Finaalüritus 31. märts 2022, video esitamise tähtaeg Coimbra cgrupi finaaliks
5. - 19. aprill 2022 valitakse 3 parimat
7. - 10. juuni 2022 Coimbra grupi finaalüritus Padova ülikoolis.

 

Õppepäev Teaduskommunikatsiooni õppepäev 11.02.2021
3-minuti loengute konkursi TÜ eelvoor

Coimbra grupi kolme minuti loengute konkurss
19.03.2021

Tulemused:

Konkursi esikolmik:

 1. Imar Koutchoukali „Between Rahmānān and al-Rahmān: linguistic, religious, and social transformations in Late Antique South Arabia“
 2. Riinu Härmas „Burnt gingerbreads and sustainable energetics“
 3. Eric Roldan Roa „Teachers and technology: A love story yet to be seen“
   

Kõik konkursil kõlanud loengud:

 1. Riinu Härmas „Burnt gingerbreads and sustainable energetics“
 2. Imar Koutchoukali „Between Rahmānān and al-Rahmān: linguistic, religious, and social transformations in Late Antique South Arabia“
 3. Hassan Abdulgaleel Hassan Salim Eldeeb „Distributed Automated Machine Learning Framework“
 4. Spyridon Panagiotis Deligiannis „Predictors of mammalian embryo viability“
 5. Eric Roldan Roa „Teachers and technology: A love story yet to be seen“
   

Hindamiskomisjon 2021:

 • Erle Uibu – TÜ õendusteaduse programmijuht
 • Maret Ahonen - TÜ sTARTUp Labi juht
 • Randel Kreitsberg - TÜ ökotoksikoloogia teadur
 • Jason Mario Dydinski – TÜ teaduskommunikatsiooni lektor
 • Kiiri Toomberg – Research in Estonia turundusspetsialist
Finaalüritus

Coimbra grupi 3-minuti loengute konkurss
16.-18. juuni 2021, Praha, online

 

Konkurssidega seotud kasulikud ja huvitavad lingid


Eesti teaduste akadeemia konkurss:

2019. aasta viis parimat on järelvaadatavad siin.

2020. aasta Teadus 3-minutiga parimad.
 

Coimbra grupi 3MT konkurss

Jason Mario Dydynski (TÜ doktorant, teine koht rahvusvahelisel Coimbra 3MT konkursil 2028) ettekanne Coimbra Grupi aasta konverentsil.
 

Novaator

Siim Nirgi - Eesti maapõu võib endas peita üllatusi

Sirel Heinloo - Eesti kirjandus jõudis rootsi keeles laia maailma

Marit Sukk - Jälgimisrakendused võivad põhjustada usaldamatust

Ove Korjus - Kodu saab valgustada keemilise reaktsiooniga

Vadim Svjatkovski - Intensiivne metsaraie käis Eestis juba 18. sajandil

Riinu Härmas - Kõrbenud piparkooki ja söetabletti eristavad poorid
 

UTTV

TÜ 3-minuti konkursi eelvoorudes filmitud klipid 2020/2021. aastal

  

Lisateave:

Piret Ehrenpreis, TÜ teaduskommunikatsiooni nõunik, 58160090, piret.ehrenpreis@ut.ee
Merili Hansen, TÜ HV doktorikoolide ürituste projektijuht, 737 6535, merili.hansen@ut.ee

 


 

Üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).