TÜ ASTRA doktorikoolid

 • dk

Doktorikoolide eesmärgiks on doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamine ülikoolide ja muude partnerasutuste koostöös. Doktorikoolide tegevused hõlmavad nii erialaseid kui erialaüleseid huvisid, toetades tudengite rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd.

Tartu Ülikoolis on kokku 11 doktorikooli. 2017. aasta sügisest kohtuvad doktorikoolide projektijuhid regulaarselt, et jagada omavahel infot ja kogemusi. 2018. aastast alates korraldavad doktorikoolid ühiseid üritusi kõigile Tartu Ülikooli doktorantidele. 

ASTRA doktorikoolid alustasid oma tegevust 2009. aastal. 2016. aastast alates tegutsevad doktorikoolid rahastusmeetme "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" ehk "Asutuste STRateegilise Arengu toetamine" (ASTRA) raames (TÜ ASTRA projekt PER ASPERA). Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

LT

 • Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool
 • Eesti matemaatika ja statistika doktorikool
 • Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
 • Maateaduste ja ökoloogia doktorikool

SV

 • Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool
 • Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool
 • Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

hv1

 • Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool
 • Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

mv1

 • Kliinilise meditsiini doktorikool