TÜ ASTRA doktorikoolid

  • dk

Doktorikoolide eesmärgiks on doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamine ülikoolide ja muude partnerasutuste koostöös. Doktorikoolide tegevused hõlmavad nii erialaseid kui erialaüleseid huvisid, toetades tudengite rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd.

Tartu Ülikoolis on kokku 11 doktorikooli. 2017. aasta sügisest kohtuvad doktorikoolide projektijuhid regulaarselt, et jagada omavahel infot ja kogemusi. 2018. aastast alates korraldavad doktorikoolid ühiseid üritusi kõigile Tartu Ülikooli doktorantidele. 

ASTRA doktorikoolid alustasid oma tegevust 2009. aastal. 2016. aastast alates tegutsevad doktorikoolid rahastusmeetme "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" ehk "Asutuste STRateegilise Arengu toetamine" (ASTRA) raames (TÜ ASTRA projekt PER ASPERA). Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

LT

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool

Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Maateaduste ja ökoloogia doktorikool

SV

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool

Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

 

 

hv1

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

mv1

Kliinilise meditsiini doktorikool