Sotsiaalteaduste valdkond

 

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool
Partnerid: Tartu Ülikool (vastutav partner), Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool
Kontaktid:
Kodulehekülg  
 
Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool
Partnerid: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool (vastutav partner), Helsingi Ülikool (Soome)
Kontaktid:
Kodulehekülg  
 
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool
Partnerid: Tartu Ülikool (vastutav partner), Tallinna Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Helsingi Ülikool (Soome), Marmara Ülikool (Türgi)
Kontaktid: 
Kodulehekülg