Kehtiv doktoriõppe infoTARTU ÜLIKOOLI DOKTORIÕPPE ÕPPEKAVAD JA VASTUVÕTUTINGIMUSED 

 

Järgneval kodulehel on välja toodud kõik Tartu Ülikooli doktoriõppe õppekavad ning nende vastuvõtutingimused.
TARTU ÜLIKOOLI DOKTORANDILE


Kodulehel on välja toodud Tartu Ülikooli doktoriõppe eesmärgid, õpet reguleerivad õigusaktid, doktorikraadi taotlemise kord, doktorandi toetused ja stipendiumid.
VALDKONDADE DOKTORIÕPPE KODULEHED
 

HV

LT

MV

SV