Doktoritöö nõuded

  • raamatud


Eesmärk: uuendada doktoritööde miinimumnõudeid, säilitades tööde rahvusvaheliselt kõrge akadeemilise taseme, kuid võttes arvesse publitseerimisprotsessi erialast spetsiifikat ning lõimides rakendusliku ja loometöö paremini teadustööga.
 

Tööde seis: 15. jaanuaril 2020 allkirjastas Rektorite Nõukogu doktoriõppe kvaliteedileppe. Tartu Ülikoolis kinnitab doktoritöö uuendatud nõuded doktoriõppe eeskirja kavandi ühe osana senat kevadel 2021.

Esialgne ajakava: doktoriõppe eeskiri jõustub eeldatavasti 1. jaanuaril 2022.