Doktoritöö nõuded

  • raamatud


Eesmärk: uuendada doktoritööde miinimumnõudeid, säilitades tööde rahvusvaheliselt kõrge akadeemilise taseme, kuid võttes arvesse publitseerimisprotsessi erialast spetsiifikat ning lõimides rakendusliku ja loometöö paremini teadustööga.

Tööde seis: 15. jaanuaril 2020 allkirjastas Rektorite Nõukogu doktoriõppe kvaliteedileppe. Tartu Ülikooli senat kinnitas 28. mail 2021 doktoriõppe eeskirja, mis sisaldab vastavalt kvaliteedileppele doktoritöö uuendatud nõudeid

Ajakava: doktoriõppe eeskiri jõustus 30. augustil 2021. Vaata täpsemalt doktoriõppe eeskirja alalehelt. 

Õigusakt: Doktoriõppe eeskiri