Doktoritöö nõuded

  • raamatud


Eesmärk: uuendada doktoritööde miinimumnõudeid, säilitades tööde rahvusvaheliselt kõrge akadeemilise taseme, kuid võttes arvesse publitseerimisprotsessi erialast spetsiifikat ning lõimides rakendusliku ja loometöö paremini teadustööga.

Tööde seis: 15. jaanuaril 2020 allkirjastas Rektorite Nõukogu doktoriõppe kvaliteedileppe. Tartu Ülikoolis jõuab doktoriõppe eeskirja kavand, mis sisaldab doktoritöö uuendatud nõudeid, senatisse 2021. aasta mais. 

Esialgne ajakava: doktoriõppe üleminekuaja õigusakt jõustub 1. septembril 2021. Vaata täpsemalt doktoriõppe eeskirja alalehelt.