Doktoriõppe statistika töölaud

  • stat


Eesmärk: toetada doktoriõppe hindamist ja arendamist, muutes kogu doktoriõppe statistika ning kõikide rahuloluküsitluste ja muude analüüside tulemused lihtsasti kättesaadavaks uuel doktoriõppe töölaual. Tulemused kuvatakse isikustamata kujul, sh ei näidata viiest väiksema rühma tulemusi. Töölauale lisatakse ka residentuuri statistika.

Tööde seis: doktoriõppe statistika töölaual saab tutvuda 2020. aasta rahuloluküsitluse tulemustega. 

Esialgne ajakava: novembriks 2020 lisanduvad töölauale kõiki TÜ doktorante ja nende juhendajaid hõlmava analüüsi tulemused.