Doktoriõppe statistika töölaud

  • stat


Eesmärk: toetada doktoriõppe hindamist ja arendamist, muutes kogu doktoriõppe statistika ning kõikide rahuloluküsitluste ja muude analüüside tulemused lihtsasti kättesaadavaks uuel doktoriõppe töölaual. Tulemused kuvatakse isikustamata kujul, sh ei näidata viiest väiksema rühma tulemusi. Töölauale lisatakse ka residentuuri statistika.

Tööde seis: doktoriõppe statistika töölaual saab tutvuda 2020. aasta rahuloluküsitluse esimeste tulemustega. 

Esialgne ajakava: suvel 2020 jätkub töö rahuloluküsitluse tulemustega, sügisel 2020 lisanduvad töölauale kõiki TÜ doktorante hõlmava analüüsi tulemused.