Doktoriõppe statistika töölaud

  • stat


Eesmärk: toetada doktoriõppe hindamist ja arendamist, muutes kogu doktoriõppe statistika ning kõikide rahuloluküsitluste ja muude analüüside tulemused lihtsasti kättesaadavaks uuel doktoriõppe töölaual. Tulemused kuvatakse isikustamata kujul, sh ei näidata viiest väiksema rühma tulemusi. 

Tööde seis: doktoriõppe statistika töölaual saab tutvuda 2020. aasta rahuloluküsitluse kvantitatiivsete tulemustega, doktorantide õppestatistika, nende juhendajate ja Tartu Ülikoolis töötamise andmetega. 

Töölaud on ligipääsetav Tartu Ülikooli võrgu kaudu, mujalt avades tuleb kasutada VPN-i.

Esialgne ajakava: töölaud valmis jaanuariks 2021. Töölaual on aastane statistika ja selle andmeid uuendatakse kord aastas.