Doktoriõppe info välisveebis

  • välisveeb


Eesmärk: luua keskne doktoriõppe koduleht. Doktoriõpet puudutava info jaotus keskse kodulehe, valdkonna doktoriõppe keskuse ja instituudi vahel on selge. Kodulehel on juhendid sisseastujale, doktorandile ja juhendajale.

Tööde seis: välisveebi tekstide koostamist alustatakse 2020. aastal.

Esialgne ajakava: 2020. aastal sügisel täiendatakse infot olemasolevas välisveebis, 2021. aasta kevadel sisestatakse info uude välisveebi, mis valmib eeldatavasti 1. septembriks 2021.