Doktoriõppe info välisveebis

  • välisveeb


Eesmärk: luua keskne doktoriõppe koduleht. Doktoriõpet puudutava info jaotus keskse kodulehe, valdkonna doktoriõppe keskuse ja instituudi vahel on selge. Kodulehel on juhendid sisseastujale, doktorandile ja juhendajale.

Tööde seis: 2020. aastal sügisel täiendati infot olemasolevas välisveebis. Uue välisveebi tekstide koostamist alustatakse 2021. aastal.

Esialgne ajakava: 2021. aasta kevadel alustatakse tööd uue doktoriõppe välisveebiga, mis valmib eeldatavasti 2022. aasta alguseks.