Doktoriõppe info välisveebis

  • välisveeb


Eesmärk: luua keskne doktoriõppe koduleht. Doktoriõpet puudutava info jaotus keskse kodulehe, valdkonna doktoriõppe keskuse ja instituudi vahel on selge. Kodulehel on juhendid sisseastujale, doktorandile ja juhendajale.

Tööde seis: ülikooli uus välisveeb avalikustati 11. jaanuaril 2022. 
Moodustatud on valdkondade ja õppeosakonna ühine töörühm doktoriõppe välisveebiga seotud infovahetuseks ja tööde koordineerimiseks. 

Doktoriõpe Tartu Ülikoolis
Vastuvõtt doktoriõppesse
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus
Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe keskus
Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppe keskus
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe keskus

Esialgne ajakava: uus doktoriõppe välisveeb avalikustati 11. jaanuaril 2022. Töö kodulehtede täiendamisega ja juhenditega jätkub 2022. aasta suveni.