Doktoriõppe haldamine

  • haldamine


Eesmärk: anda valdkonnale suurem vastutus doktoriõppe tingimuste ja nõuete eest. See eeldab valdkonna terviklikku ja ühtse kvaliteediga doktoriõppe korraldamist ning tugiteenuste arendamist. Valdkonna tasandi tegevust haldab doktoriõppe keskus (doktorikool), sisuline juhendamine ja erialane koolitus jääb instituudi tasandile.
 

Tööde seis: kavandatavad muudatused õppetöö mahus ja sisus, doktorandi staatuses ning doktoriõppe haldamises on viinud küsimuseni, milline roll jääb õppekavadele, sest suurem tähtsus on erialal (sisuline juhendamine), instituudil (tööandja) ja valdkonnal (ühistegevus, haldus- ja tugiteenused).

Valdkondliku doktoriõppe keskuse loomine eeldab tegevuse kooskõlastamist ASTRA doktorikoolidega. Doktoriõppe töörühma, valdkondade valitsuste ja ASTRA doktorikoolide tasandil toimuvad nendes küsimustes arutelud.

Rektorite Nõukogu rõhutab doktoriõppe kvaliteedileppes ülikoolidevahelise koostöö jätkumise olulisust. Seda koostööd korraldavad praegu suurel määral ASTRA doktorikoolid. Rektorite Nõukogu ja ASTRA doktorikoolide nõukogu korraldavad ühiselt ülikoolidevahelisi läbirääkimisi.
 

Esialgne ajakava: uued tingimused jõustuvad alates 2022. aasta vastuvõtust.