Doktoriõppe haldamine

  • haldamine

 

Eesmärk: anda valdkonnale suurem vastutus doktoriõppe tingimuste ja nõuete eest. See eeldab valdkonna terviklikku ja ühtse kvaliteediga doktoriõppe korraldamist ning tugiteenuste arendamist. Valdkonna tasandi tegevust haldab doktoriõppe keskus, sisuline juhendamine ja erialane koolitus jääb instituudi tasandile.

Tööde seis: õppeosakond esitas novembris ja detsembris 2020 valdkondadele doktoriõppe konsolideerimise ettepaneku.

Ettepaneku kohaselt loobub TÜ doktoriõppes õppekava mõistest, selle asemel on doktoriõppes keskseks eriala. Doktorant on tulevikus instituudi töötaja, kelle põhitegevuseks on (juhendamisel toimuv) teadustöö oma erialal.

Instituudid kas samas valdkonnas või eri valdkondades võivad korraldada doktoriõpet samal erialal, eelduseks on vastava teaduskompetentsi olemasolu. Sellisel juhul lepivad instituudid kokku jagatud õppetöö sisus ja moodustavad soovi korral ühised komisjonid vastuvõtu, atesteerimise ja kaitsmise korraldamiseks.

Valdkonna erialasid ühendab doktoriõppe programm, mille all on määratletud nii programmiülesed kui ka erialased doktorandi jaoks kohustuslikud ja valikulised tegevused, sh õppeained vajalike pädevuste omandamiseks. Programm on võrreldes praeguste õppekavadega paindlikum, võimaldades doktorandil planeerida enesetäiendust vastavalt uurimistöö teemale ja karjäärivalikutele.

Valdkonna doktoriõpet haldab doktoriõppe keskus. Keskuse ülesanne on tagada valdkonnas doktoriõppe toimumine kooskõlas kehtestatud kordadega, sujuv infovahetus ning doktorantide ja juhendajate nõustamine doktoriõppe korralduse, rahastusmeetmete, õppeainete ja koolituste valiku ning muudes küsimustes.

Doktoriõppe keskuse all jätkavad tööd ka ASTRA doktorikoolid, mille poolt korraldatud üritused on doktoriõppe programmide osa.

Doktoriõppe haldamine valdkonnas

Programmidele üleminek, eeltaotlused 12. märts 2021

üleminekHaldussüsteemi üldskeem


haldus

Esialgne ajakava: uued tingimused alates 2022. aasta vastuvõtust.