Doktoriõppe haldamine

  • haldamine

 

Eesmärk: anda valdkonnale suurem vastutus doktoriõppe tingimuste ja nõuete eest. See eeldab valdkonna terviklikku ja ühtse kvaliteediga doktoriõppe korraldamist ning tugiteenuste arendamist. Valdkonna tasandi tegevust haldavad doktoriõppe nõukogu ja doktoriõppe keskus, sisuline juhendamine ja erialane koolitus jääb instituudi tasandile.

Tööde seis: 

Doktoriõppe programmi haldab valdkond, eriala haldab instituut(/-id). Doktoriõppega seotud küsimustes on nõuandvaks koguks doktoriõppe nõukogu. Nõukokku kuuluvad kõigi valdkonna doktoriõppe programmidesse kuuluvate erialade esindajad, teadusprodekaan ja tema nimetatud liikmed (nt doktoriõppe keskuse juht) ning doktorantide esindajad. Otsuseid langetab valdkonna nõukogu. 

Eriala esindaja korraldab eriala õppetööd, õppearendust ja infovahetust eriala(sid) koordineerivas instituudis. Doktorant on tulevikus instituudi töötaja, kelle põhitegevuseks on (juhendamisel toimuv) teadustöö oma erialal.

1. jaanuarist 2022 tegutsevad valdkondlikud doktoriõppe keskused. Keskuse ülesanne on tagada valdkonnas doktoriõppe toimumine kooskõlas kehtestatud kordadega, sujuv infovahetus ning doktorantide ja juhendajate nõustamine doktoriõppe korralduse, rahastusmeetmete, õppeainete ja koolituste valiku ning muudes küsimustes. Doktoriõppe keskuse all jätkavad tööd ka ASTRA doktorikoolid, mille poolt korraldatud üritused on doktoriõppe programmide osa.

Keskuste nimetused ja kodulehed
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus / Centre for Doctoral Studies in Humanities
Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe keskus / Centre for Doctoral Studies in Social Sciences
Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppe keskus / Centre for Doctoral Studies in Medicine and Sport
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe keskus / Centre for Doctoral Studies in Science and Technology

Õigusakt: õppekava statuut

Ajakava: uued tingimused alates 2022/2023. õppeaasta vastuvõtust.

Haldussüsteemi üldskeem


haldus