Doktoriõppe eeskiri

  • eeskiri


Eesmärk: reguleerida doktoriõpet Tartu Ülikoolis keskselt ühe õigusaktiga.

Tööde seis: õigusakt on ettevalmistamisel paralleelselt uue õppekorralduseeskirja koostamisega. Õppekorralduseeskiri jääb reguleerima esimese ja teise astme õpet.

Esialgne ajakava: üleminekuaja õigusakti (st doktoriõpet muutva seaduse eelne) kavand aruteluks valmib oktoobris 2020, jõuab senatisse 2021. aasta aprillis koos uue õppekorralduseeskirjaga ning kehtib perioodil 01. september–31. detsember 2021.
Uue doktoriõppe eeskirja kavand (mis lähtub doktoriõpet muutvast seadusest) valmib aruteluks 2021. aasta kevadel, jõuab senatisse 2021. aasta oktoobris ja jõustub 1. jaanuaril 2022.