Doktoriõppe eeskiri

  • eeskiri


Eesmärk: reguleerida doktoriõpet Tartu Ülikoolis keskselt ühe õigusaktiga.

Tööde seis: õigusakt on ettevalmistamisel paralleelselt uue õppekorralduseeskirja koostamisega. Õppekorralduseeskiri jääb reguleerima esimese ja teise astme õpet.

Esialgne ajakava: kavand valmib oktoobris 2020, võetakse senatis vastu aprillis 2021 ja jõustub eeldatavasti 1. jaanuaril 2022.