Doktoriõppe eeskiri

  • eeskiri


Eesmärk: reguleerida doktoriõpet Tartu Ülikoolis keskselt ühe õigusaktiga, eristades doktoriõpet selgemini kõrghariduse esimese ja teise astme õppekorraldusest. 

Tööde seis: eeskirja valmistati ette paralleelselt õppekorralduseeskirja muutmisega, mõlemad kinnitati senatis 28. mail 2021. Õppekorralduseeskiri jääb reguleerima esimese ja teise astme õpet, 2022. aastani vähesel määral ka doktoriõpet.

Ülevaade doktoriõppe eeskirjaga 2021. aastast jõustunud muudatustest. 

Ajakava:

I. Doktoriõppe eeskirja kavandi kooskõlastamine toimus märts-aprill 2021, senat kinnitas eeskirja 28. mail 2021 ning see kehtib perioodil 30. august 2021–28. august 2022. 
II. Doktoriõppe eeskirja muudatuste kavand (mis lähtub doktoriõpet muutvast seadusest) valmib aruteluks 2022. aasta alguses, jõuab senatisse 2022. aasta kevadel ja jõustub 29. augustil 2022.

Õigusaktid: 

Doktoriõppe eeskiri 

Doktoriõppe eeskirja veebiversioon

Õppekorralduseeskiri

Õppekorralduseeskirja veebiversioon