Doktoriõppe eeskiri

  • eeskiri


Eesmärk: reguleerida doktoriõpet Tartu Ülikoolis keskselt ühe õigusaktiga.

Tööde seis: õigusakt on ettevalmistamisel paralleelselt õppekorralduseeskirja muutmisega. Õppekorralduseeskiri jääb reguleerima esimese ja teise astme õpet.

Esialgne ajakava: üleminekuaja (st doktoriõpet muutva seaduse eelse) õigusakti kavandi kooskõlastamine toimub märts-aprill 2021, see jõuab senatisse 2021. aasta mais koos õppekorralduseeskirja muudatustega ning kehtib perioodil 01. september 2021–31. august 2022.
Uue doktoriõppe eeskirja kavand (mis lähtub doktoriõpet muutvast seadusest) valmib aruteluks 2022. aasta alguses, jõuab senatisse 2022. aasta kevadel ja jõustub 1. septembril 2022.