Doktorandi staatus ja sissetulek

  • sissetulek


Eesmärk: muuta doktorandi staatust, nii et temast saab üldjuhul ülikooli töötaja, kellele makstakse Eesti keskmist palka. Nooremteadur-doktorant läbib oma doktoriõpingud töölepingu alusel, saades samal ajal üliõpilasele ette nähtud teenuseid ja toetusi. Doktorantuuri on soovi korral võimalik sisse astuda ka üliõpilasena.
 

Tööde seis: see eesmärk eeldab hetkel kehtivate seaduste muutmist. 

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) saatis 30. märtsil 2020 ülikoolile kooskõlastamiseks õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Tartu Ülikool saatis sellele 14. aprillil vastuskirja.

HTM kutsus kokku seaduseelnõu ettevalmistava töörühma, kuhu olid kaasatud ka TÜ esindajad (Kristjan Vassil, Aliis Liin, Kristi Kuningas, Kalle Hein, Annika Tina ja Monika Tasa). Arutelud toimusid 16. juunil, 30. juunil ja 26. augustil 2020. 

Väljavõtted doktoriõpet muutva seaduseelnõu ettevalmistavatest materjalidest

Haridus- ja Teadusministeerium saatis 15. jaanuaril 2021 ülikoolile kooskõlastamiseks õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Tartu Ülikool saatis sellele 12. veebruaril 2021 vastuskirja.

 

Esialgne ajakava: Seaduse kavandatav jõustumisaeg on 01. september 2022.