Doktorandi staatus ja sissetulek

  • sissetulek


Eesmärk: muuta doktorandi staatust, nii et temast saab üldjuhul ülikooli töötaja, kellele makstakse Eesti keskmist palka. Nooremteadur-doktorant läbib oma doktoriõpingud töölepingu alusel, saades samal ajal üliõpilasele ette nähtud teenuseid ja toetusi. Doktorantuuri on soovi korral võimalik sisse astuda ka üliõpilase või eksternina.
 

Tööde seis: see eesmärk eeldab hetkel kehtivate seaduste muutmist. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) saatis 30. märtsil 2020 ülikoolidele kooskõlastamiseks õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Tartu Ülikool saatis sellele 14. aprillil vastuskirja. HTM on kokku kutsunud doktoriõppe muudatusi puudutavat eelnõu ettevalmistavad töörühmad, kuhu on kaasatud ka TÜ esindajad (Kristjan Vassil, Aliis Liin, Kristi Kuningas, Kalle Hein, Annika Tina ja Monika Tasa). Arutelud toimuvad juunist septembrini 2020. 
 

Esialgne ajakava: õigusakt jõustub eeldatavasti 1. jaanuaril 2022.