Ajakava

  • ajakava


Muudatuste rakendamine valdkonnas

12. märts 2021 (vaata lisaks - doktoriõppe lõpetajad, erialad 2006-2020)

  • valdkonna programmi(de) ja keskus(t)e nimetused ja loogika, sh erialade loetelu;
  • valdkondlik atesteerimiskord: jõustub hiljemalt alates 01.01.2022;
  • valdkondlik kaitsmise kord: jõustub hiljemalt alates 01.01.2022.

1. juuni 2021

  • programmide avamise taotluste esitamise tähtaeg;
  • erialade lõplik loetelu.

 

Muudatuste rakendamine senatis

Senat võtab 2021. aasta aprillis ja mais vastu doktoriõppe eeskirja ja õppekava statuudi muudatused.

  • Doktoriõppe eeskiri koondab erinevad doktoriõpet reguleerivad õigusaktid ühte dokumenti. (Maikuu senati päevakorras on samal ajal ka õppekorralduseeskiri kõrghariduse I ja II astmel, st senisest õppekorralduseeskirjast võetakse doktoriõppe osa välja.) Eeskiri jõustub põhiosas alates 01.09.2021, doktoritöö nõuete osas alates 01.01.2022.
  • Õppekava statuudi muudatused reguleerivad üleminekut praegustelt doktoriõppekavadelt uutele doktoriõppe programmidele. Doktoriõppe programmid jõuavad senatisse kinnitamiseks novembris 2021 ja kandideerida saab neile alates veebruarist 2022 (immatrikuleerimine 2022/23. õppeaasta sügissemestri algusest). Paralleelselt suletakse vanad doktoriõppekavad arvestusega, et viimased nendele vastu võetud doktorandid saavad lõpetada sama kava alusel.

Kevadel 2022 jõuab senatisse muudetud doktoriõppe eeskiri.

  • Doktoriõppe korralduse muutmine vastavalt riigi tasandil doktorandi staatuse muutmisele üliõpilasest töötajaks (nooremteaduriks). Jõustub 01.09.2022.