Ajakava

  • ajakava


Muudatuste rakendamine valdkonnas

12. märts 2021 (vaata lisaks - doktoriõppe lõpetajad, erialad 2006-2020)

  • valdkonna programmi(de) ja keskus(t)e nimetused ja loogika, sh erialade loetelu.

1. juuni 2021

  • programmide avamise taotluste esitamise tähtaeg;
  • erialade lõplik loetelu.

Vastavalt doktoriõppe eeskirjas tehtud muudatustele tuleb valdkonnas uuendada ka atesteerimis- ja kaitsmiskorda. 

 

Muudatuste rakendamine senatis

Senat kinnitas 28. mail 2021 doktoriõppe eeskirja ja õppekava statuudi muudatused.

  • Doktoriõppe eeskiri koondab erinevad doktoriõpet reguleerivad õigusaktid ühte dokumenti. (Maikuu senati päevakorras oli samal ajal ka õppekorralduseeskiri kõrghariduse esimesel ja teisel astmel, st senisest õppekorralduseeskirjast võeti doktoriõppe osa välja.) Eeskiri jõustub 30. augustil 2021.
  • Õppekava statuudi muudatused reguleerivad üleminekut praegustelt doktoriõppekavadelt uutele doktoriõppe programmidele. Doktoriõppe programmid jõuavad senatisse kinnitamiseks novembris 2021 ja kandideerida saab neile alates veebruarist 2022 (immatrikuleerimine 2022/23. õppeaasta sügissemestri algusest). Paralleelselt suletakse vanad doktoriõppekavad arvestusega, et viimased nendele vastu võetud doktorandid saavad lõpetada sama kava alusel.

Kevadel 2022 jõuab senatisse muudetud doktoriõppe eeskiri.

  • Doktoriõppe korralduse muutmine vastavalt riigi tasandil doktorandile töötaja (nooremteaduri) staatuse andmisele. Jõustub 01.09.2022.