Ajakava

  • ajakava


Doktoriõppe arendustegevuste planeeritav ajakava

23. veebruar 2022: seadusemuudatuste vastuvõtmine Riigikogus
Veebruar 2022: algas vastuvõtt uutele doktoriõppe programmidele
25. märts 2022: ülikooli põhikirja muutmine senatis
29. aprill 2022: akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise korra, akadeemiliste töötajate ametijuhendite, akadeemiliste töötajate atesteerimise korra ja vastuvõtueeskirja doktoriõppes muutmine senatis
27. mai 2022: doktoriõppe eeskirja ja stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra muutmine senatis
Kevad/suvi 2022: valdkondlike kordade muutmine
1. august 2022: seadusemuudatuste jõustumine
Sügissemester 2022/2023: uutele doktoriõppe programmidele vastu võetud doktorantide immatrikuleerimine