Doktoriõppe programm

  • õppeainete maht


Eesmärk: vähendada kohustusliku õppetöö mahtu 60 EAP-lt 30 EAP-le. Õppeainete valik on paindlik ning lähtub doktorandi uurimistööst ja karjäärivalikutest. Ainekursuste pakkumisel doktorandile võetakse arvesse individuaalse nõustamise vajadusi. Teadustööd ainepunktides ei hinnata. 

Tööde seis: õppetöö mahu nõudeid reguleerivad õppekava statuudi muudatused, mille Tartu Ülikooli senat kinnitas 28. mail 2021. 

Esialgne ajakava: uued tingimused alates 2022. aasta vastuvõtust. 

Vaata ka Doktoriõppe programmide eeltaotlused

programm