Doktoriõppe programm

  • õppeainete maht


Eesmärk: vähendada kohustusliku õppetöö mahtu 60 EAP-lt 30 EAP-le. Õppeainete valik on paindlik ning lähtub doktorandi uurimistööst ja karjäärivalikutest. Ainekursuste pakkumisel doktorandile võetakse arvesse individuaalse nõustamise vajadusi.

Tööde seis: õppetöö mahu nõuet muudab uus doktoriõppe eeskiri, mis jõuab senatisse 2021. aasta aprillis. Õppekavade muutmist puudutavaid punkte rakendatakse alates 2022. aasta vastuvõtust. 

Esialgne ajakava: uued tingimused alates 2022. aasta vastuvõtust. 

võrdlus