Doktoriõppe programm

  • õppeainete maht


Eesmärk: konsolideerida õppekavad, korrastada erialade loendit. Vähendada kohustusliku õppetöö mahtu 60 EAP-lt 30 EAP-le. Õppeainete valik on paindlik ning lähtub doktorandi uurimistööst ja karjäärivalikutest. Doktorant täpsustab tegevuste ajakava individuaalplaanis, mis on tema töölepingu osa. Teadustööd ainepunktides ei hinnata - atesteerimisel hinnatakse doktorandi edasijõudmist vastavalt tema individuaalplaanile, lähtudes töö kvaliteedist. 

Tööde seis:
29. oktoobril kinnitas senat kaheksa uut doktoriõppe programmi:

  • "Humanitaarteadused",
  • "Meditsiin ja sport", 
  • "Füüsika ja keemia", 
  • "Elu- ja maateadused", 
  • "Tehnika ja tehnoloogia", 
  • "Matemaatika ja informaatika", 
  • "Haridusteadused", 
  • "Sotsiaalteadused" (nime muutmine 28.01.2022). 

Ajakava: 

November 2021: teadusprorektori konsolideerimisettepanek valdkonna nõukogule või valitsusele. 
Jaanuar-september 2021: programmide koostamine.
12. märts 2021: programmide eeltaotlused - programmid korrastatud erialade loendiga.
Märts-... 2021: arendustegevuse alane koostöö valdkondade ja õppeosakonna ühises töörühmas.
16. juuni 2021: programmide taotlused.
16. september 2021: doktoriõppe komisjoni täiendus- ja parandusettepanekud. 
29. oktoober 2021: programmide kinnitamine senatis. 
26. november 2021: üleminekuperioodi doktoriõppe vastuvõtueeskirja kinnitamine senatis.
Veebruar 2022: algab vastuvõtt uutele programmidele. 
2022/2023. õppeaasta sügissemester: uutele programmidele vastu võetud doktorantide immatrikuleerimine. 

Õigusakt: Õppekava statuut

üleminek

dk programm