Õppetöö maht ja õppeainete valik

  • õppeainete maht


Eesmärk: vähendada kohustusliku õppetöö mahtu 60 EAP-lt 30 EAP-le. Õppeainete valik on paindlik ning lähtub doktorandi uurimistööst ja karjäärivalikutest. Ainekursuste pakkumisel doktorandile võetakse arvesse individuaalse nõustamise vajadusi.

Tööde seis: õppetöö mahu nõuet muudab senat doktoriõppe eeskirja kinnitamisega kevadel 2021.

Esialgne ajakava: doktoriõppe eeskiri jõustub eeldatavasti 1. jaanuaril 2022.