Teavitusnõuded

Doktorikooli toetatud tegevuste puhul peab täitma teavitusnõudeid etteantud vormis. Iga ülikool viib doktorikooli tegevusi ellu oma ASTRA projekti kaudu ning viidata tuleb vastavale projektile.

Tartu Ülikoolis: Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA
Tallinna Tehnikaülikoolis: ASTRA “TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022” 
Tallinna Ülikoolis: ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja"
Eesti Maaülikoolis: ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“
Estonian Business School'is: 

Otsese doktorikooli rahastuse puhul tuleb kasutada nii sõnalist viidet kui ka Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo.

Sõnalise viite näited (Tartu Ülikooli doktorantide jaoks):

This event is organised by the Doctoral School in Economics and Innovation, supported by the European Union, European Regional Development Fund (University of Tartu’s ASTRA project PER ASPERA).

Üritust korraldab Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logofailid

EestikeelsedHorisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis

IngliskeelsedVertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis


Teavitusnõuetest täpsemalt Archimedese koduleheküljel.