Tartu Ülikooli doktorandile

Toetused doktoritöö konsultandi kaasamiseks 

Kõigil doktorikooli kuuluvatel doktorantidel, kes on edukalt läbinud vähemalt ühe atesteerimise, on õigus taotleda toetust välismaise või eestimaise konsultandi kaasamiseks. Konsultant võib pärineda nii teisest ülikoolist kui ka väljastpoolt akadeemilist sektorit, kuid mitte samast ülikoolist. Konsultante on võimalik kaasata kuni neljaks kuuks õppesemestri jooksul. Konsultandi aitab leida doktorandi põhijuhendaja. Nõusoleku saamisel tuleb doktorandil esitada taotlus konsultandi kaasamiseks, mille vaatab läbi doktorikooli juhtkond. Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse konsultandiga tööettevõtuleping. Peale koostööperioodi lõppu tuleb esitada tegevusaruanne.

Rahvusvahelised mobiilsustoetused

Doktorikool toetab doktorantide osalemist välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses (õppe- ja teadustööga seotud tegevused nagu raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel osalemine vmt). Tegevus peab olema otseselt seotud doktoriõpingutega.
Taotluste esitamise tähtajad: 10.01; 30.03; 30.04; 20.06; 30.08; 30.10
Taotlusvorm. Mobiilsustoetuse taotlemise tingimusedMobiilsustoetuse kasutamise juhend. Tegevusaruanne.

Toetused Eestis toimuval erialasel teaduskonverentsil osalemiseks

Doktorikool toetab doktorantide osalemist Eestis toimuvatel erialastel teaduskonverentsidel. Konverentsitoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Taotlusvorm.