Tallinna Ülikooli doktorandile ja juhendajale


Tallinna Ülikooli doktorantide ja juhendajate välislähetuse toetus

Taotlemise kord

Taotluse vorm

Doktorikoolide eesmärgid TLÜ TEE meetme raames

Lisainfo:
Koidu Saia, Koidu.Saia@tlu.ee (TLU ÜTI teaduskoordinaator)

mi_dk_doktorantide_ja_juhendajate_valislahetuse_toetuse_taotlemise_kord.pdf286 KB
mi_dk_eesmargid_tlutee.pdf247 KB
mi_dk_taotlusvorm.doc55 KB