Nõukogu

 

Raul Eamets TÜ makroökonoomika professor, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan  
Marju Luts-Sootak TÜ õiguse ajaloo professor  
Enn Listra TTÜ majandusteaduskonna dekaan  
Ringa Raudla TTÜ R.Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi riigiteaduse õppetooli professor  
Raivo Vetik TLÜ ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika professor  
Ants-Hannes Viira EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor  
Kätlin Pulk EBS juhtimise õppetooli dotsent  
Kaire Põder EBS majandusteooria ja rahanduse õppetooli professor  
Tairi Rõõm Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja