Liikmed

Doktorandid määratakse doktorikoolidesse automaatselt õppekava alusel.
Soovi korral on doktorandil õigus liituda mõne teise doktorikooliga. Doktorikoolist väljaastumiseks ja teise doktorikooliga liitumiseks tuleb esitada avaldus oma doktorikooli koordinaatorile oma ülikoolis.

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli kaasatud õppekavade doktorandid:

 

Tartu Ülikool:

Majandusteadus 
Õigusteadus
Politoloogia

 

Tallinna Tehnikaülikool:
Majandus
Avalik haldus

 

Tallinna Ülikool:
Riigi- ja poliitikateadused

 

Eesti Maaülikool:
Põllumajandus

 

Estonian Business School:
Juhtimisteadus


Kõigil mainitud õppekavadel õppivatel doktorantidel on õigus osaleda doktorikooli üritustel ja nad lisatakse doktorikooli infolisti doktorikool.midok@lists.ut.ee.

NB! Kulusid ei ole võimalik katta eksternide ja akadeemilisel puhkusel olijate puhul.