Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (KFSDK)

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (KFSDK) tegutseb Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Keele Instituudi koostöös.

KFSDK alustas oma tegevust 2009. aastal, laiendades Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikooliga (2005-2009) alanud koostööd.

Doktorikooli juhtpartneriks on Tartu Ülikool.

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli eesmärgiks on:

  • Hõlmatud erialade viie doktoriõppekava uuendamine ja optimeerimine.
  • Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktoritööde juhendamise kvaliteedi tõstmine, sealjuures juhendajate koolitamise kaudu püsiva taseme tõusu saavutamine.
  • Vastavatel erialadel õigeaegse doktorikraadi kaitsmiste arvu suurendamine ning doktoritööde kvaliteedi tõstmine.
  • Mitmekülgse siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö tõhustamine ning tippteadlaste ettevalmistuses osalemine.