TÜ haridustehnoloogia keskus on võtnud oma missiooniks edendada Eesti õpetajate digipädevusi ning laiemalt tutvustada haridustehnoloogilisi võimalusi loodus- ja reaalainete tundide läbiviimisel, kuid selleks vajame ka Sinu abi!

Soovime luua üle-eestilist kogukonda tublidest õpetajatest ja ainesektsioonide esindajatest, selleks et uurida koos haridustehnoloogia võimalusi, edasi anda oma teadmisi ja üksteiselt õppida.

Ootame  bioloogia-, keemia-, geograafia- ja füüsikaõpetajad nii põhikoolist, gümnaasiumist kui ka kutseõppeasutustest. Eriti on oodatud osalema piirkondlikute või linnade ainesektsioonide esindajaid, kes oleks valmis koolitusel toimuvat jagama ka enda kohaliku õpetajate kogukonnaga.

Kogukond kohtub aastas kolmel korral ning kohtumiste käigus läbivad osalejad kursuse „Haridustehnoloogia loodus- ja reaalainetes“ mahuga 3EAP.  Järgmine kohtumine leiab aset 25.-26. novembril Haridusuuenduskeskuses, Lossi 38, Tartu.

2016/17 õppeaastal toimuvad kohtumised järgmistel aegadel:

  1. sessioon 25.26. november 2016
  2. sessioon 1314. jaanuar 2017
  3. sessioon 31. märts1. aprill 2017

Kursuse raames õpime süsteemselt tundma haridustehnoloogilisi võimalusi ning otsime ja hindame digimaterjale ja õpikeskkondi loodus- ja reaalainete õpetamiseks. Tutvume haridustehnoloogiliste teadus- ja arendusprojektidega ja uurime, kuidas algatada uusi projekte või neis osaleda. Samuti viime ennast kurssi erinevate tippteadlaste uuringute ja tegevusvaldkondadega.

forward