sündmused

TULEVASED SÜNDMUSED


2022/23. õ.-a. sügissemestril on üliõpilastel võimalik osaleda kahel digioskusi arendaval õppeainel:

Digitaalse toote disain (SVPH.00.075)

Õppeaine eesmärk on anda tulevastele lõpetajatele (1) terviklik ja praktiline ülevaade digitaalse toote arendusprotsessist alustades kasutajate vajaduste kaardistamisest kuni graafilise disaini põhimõteteni, mis võimaldab lõpetajatel edaspidi algaja tasemel sarnaseid ülesandeid iseseisvalt täita ning lisaks (2) ülekantavaid oskusi disaini ja kujunduse vallast, mida rakendada ka teistes valdkondades.

Kursuse läbinud üliõpilane:

 • Kasutab ideearenduses funktsionaalset kombinatoorikat.
 • Kasutab ideearenduses GROW ja SMART täpsustamise meetodeid.
 • Loob digitaalseid vahendeid kombineerides algupärast sisu.
 • Teostab elementaarset kasutajakogemuse disainiprotsessi, jõudes kasutaja vajaduste kaardistamisest ja andmete süstematiseerimisest prototüübi disainimise ja testimise ning projekti üleandmiseni.
 • Omab ülevaadet erinevatest kasutajaliideste tüüpidest.

Digitaalsetest pädevustest on kaasaegses maailmas kujunenud esmavajalikud oskused igapäevaelus edukalt hakkama saamiseks ning tööturul konkurentsivõimelisena püsimiseks. Antud kursus keskendub spetsiifilisemalt graafilisele sisuloomele digitaalse toote loomise kontekstis, hõlmates ka kasutajakogemuse disaini. Kasutajakogemuse disainer kujundab tehnoloogia ja inimese vahelist suhtlust, luues näiteks mobiili- ja veebirakendusi, isesõitvate autode ja robotite kasutajaliideseid, aga ka e-teenuseid ja interaktiivseid platvorme.

Esimeses kolmes loengus käiakse läbi kasutajakogemuse disainiprotsessi elementaarsed etapid, jõudes kasutaja vajaduste kaardistamisest ja andmete süstematiseerimisest prototüübi disainimise ja testimise ning projekti üleandmiseni. Sellele järgneb 11 kohtumist praktilise digidisaini teemal koos vastavate harjutustega. Kursuse võtab lõpus kokku kasutajakogemust ja digidisaini ühendav digitaalse toote prototüübi loomine.

Täpsem info ja ainele registreerumine õppeinfosüsteemis.

Sotsiaalsed digipädevused (SVUH.00.178)

Õppeaine eesmärk on anda praktiline ülevaade kiire tehnoloogilise arengu kontekstis vajalikest kohanemistest ühiskonna ja individuaalsel tasandil ning õppetöösse integreeritult kõrghariduse digioskused.

Kursuse lõpetaja on teadlik infoühiskonna kodanik, kes:

 • on suuteline kriitiliseks ja innovaatiliseks mõtlemiseks infoühiskonna teemadel;
 • omab praktilisi hoiakuid, teadmisi ja oskuseid tehnoloogiaga kohanemiseks ja selle kasutamiseks kodus, tööl, puhkehetkel;
 • tunneb infoühiskonna ülesehitust ja maastikke, oma õiguseid, nende aluseid ning rakendamist;
 • on motiveeritud ja oskab märgata ja kasutada infoühiskonna võimalusi jätkusuutliku väärtuse loomiseks kodanike, spetsialistide ja ettevõtjatena.

Kursuse keskmes on infoühiskonnas igapäevast teadlikku toimimist ning ühiskonna arengut puudutavad teemad: digitaalne identiteet, tehisintellekt, platvormimajandus, isikuandmete ökosüsteemid, digisuhtlusega kaasnev avalikkuse struktuurimuutus, ühismeedia, õiguslikud ning eetilised raamistikud jne. Kursus arendab nimetatud teemadel kriitilise mõtlemise oskust ja innovatsioonivõimekust ning õppe- ja erialaseks tööks vajalikke digipädevuse komponente: info leidmine ja kasutamine, kommunikatsioon, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Kesksel kohal on meie digitaalse identiteediga seonduv: missuguseid andmeid, miks ja kus minu kohta kogutakse, kuidas neid kasutatakse, miks ja kuidas mul on mõistlik seda kontrollida. Meie andmed ja digitaalne identiteet on ressurss, mille kasutamist reguleerides üksikisikutena infoühiskonna arenguid suuname. Kursuse paljudes teemades on eesmärgiks (1) praktilise kogemuse saamine oma digitaalsete õiguste rakendamisel ning selle jagamine teiste kursusel osalejatega ning kursuse laiemas infoväljas ning (2) infoühiskonnas kohanemisega seotud erialaste innovaatiliste võimaluste arutamine.

Täpsem info ja ainele registreerumine õppeinfosüsteemis.

TOIMUNUD SÜNDMUSED

Meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse konverents II: Küberkaitse, andmekaitse, privaatsus, enesekaitse tervishoius 19.03.2021

Konverents annab osalejatele ülevaate privaatsusest, andmekaitsest, digihügieenist ja digitaalsest enesekaitsest. See on osa Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse arendamise programmist. Konverentsi juhatab arst-resident Gerhard Grents.

Konverents on järelvaadatav siin: https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=56bde201-67b8-4e00-9374-acf00117fbee

AJAKAVA

13.00 avasõnad

13.05–13.45  „eTervis ja privaatsus ei pea olema vastuolus“. Triin Siil, Liina Kamm, Cybernetica AS

13.50–14.10  „Esikohal on inimene“. Priit Koovit, Tartu Ülikooli Kliinikumi andmekaitse ja infoturbe juht

14.15–14.55 „Tervislik nutikasutus“. Kätlin Konstabel, psühholoog, pere- ja paariterapeut

15.00–15.30 arutelu: Triin Siil, Liina Kamm, Priit Koovit ja Kätlin Konstabel

Meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse kogemusseminar 26.02.2021

Digipädevuse kogemusseminaris jagasime näiteid erinevates õppekavades juba õppetöösse integreeritud digipädevuse kohta Seekord oli fookuses infokirjaoskus.

Kogemusseminari salvestus on järelvaadatav siin: https://bbb.ut.ee/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=94d5347d73d0dadd919be11a4cc860fa5d3fd9e9-1614339936381.

Ettekanded:

Õppekavade digipädevuse eneseanalüüsi seminarid 28.01, 04.02, 11.02, 18.02 ja 25.02

Ajavahemikus 28.01-25.02 toimusid viiel neljapäeval kell 14-16 online õppekavade digipädevuse eneseanalüüsi seminarid, eesmärgiga toetada eneseanalüüsi alustamist.

TÜ meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse konverents "Quo vadis meditsiiniteaduste digipädevus?" (22.01.2021)

MV AI konverents

Toimumise aeg: 22. jaanuaril 2021 kell 11-16
Toimumise koht: veebikonverents Worksupi keskkonnas, töötoad Zoomi keskkonnas
Salvestused on kättesaadavad allpool ajakavas toodud linkide kaudu

AJAKAVA

11.00 - 13.00 Plenaarsessioon

13.00 - 14.00 Lõunapaus

14.00 - 16.00 Meditsiiniteaduste valdkonna õppekavade digipädevuse arendamise töötoad

 • 14.00 - 15.00 Digipädevuse arendamine meditsiiniteaduste õppekavades:
  - arsti- ja hambaarstiteaduse töötuba
  - proviisoriõppe töötuba
  - sporditeaduste ja füsioteraapia töötuba
  - rahvatervishoiu ja õendusteaduse töötuba
 • 15.00 - 16.00 Ühine arutelu ja kokkuvõte

Videosalvestus:

Digipädevuse infopäev (18.01.2021)

Üldpädevused on tulevikuoskustena ülikooli arengukavas olulisel kohal. Nende hulka kuuluv digipädevus on - omal moel - kahtlemata praktiline igal erialal. Mitmed õppekavad on juba analüüsinud oma lõpetajatele vajalikku digipädevust, et hinnata, mil määral on tagatud selle kujunemine stuudiumi käigus.

Et aidata kõigil õppekavadel digipädevuse endale vajaliku digipädevuse kujundamist toetada, käsitlesime seda 18. jaanuaril mitmest erinevast praktilisest küljest:

 • Kirjeldasime, mis on digipädevus ja kuidas seda täna ülikoolis toetatakse;
 • Selgitasime näidete varal õppekavade digipädevuse eneseanalüüsi;
 • Tutvustasime HARNO IT-Akadeemia arendusprojektide uut taotlusvooru;
 • Arutlesime, missugustest teadmistest ja oskustest on puudus täna ja homme.

Neil eesmärkidel avati tavapärane programmijuhtide kohvihommik teistele õppekavades üldoskuste kujundamisega seotud inimestele (vastutavad õppejõud, üliõpilased jne). Kohtumine toimus online; selle II ja III osa salvestused on saadaval allpool; I osa salvestus ebaõnnestus inimlikel põhjustel (digipädevuse õppetund: kui oled korraldajana lubanud, et sündmus salvestatakse, hoolitse selle eest, et sajast osalejast keegi peale sinu enda ühiskasutatavat" "salvesta" nuppu vajutada ei saaks).

Sündmuse slaidid: bit.ly/infopaev1801

Sündmuse salvestus (alates kell 12:30): https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=6594ec1d-29bd-4248-91af-acbc00a5ada8

 

AJAKAVA JA SISU

I OSA: Digipädevus TÜ õppekavades

10:30-11:00  Mis on digipädevus ja kuidas seda kujundada?

11:00-11:30  Digipädevuse eneseanalüüs: tutvustus, näited 2-3 õppekava eneseanalüüsist, arutelu.

11:30-12:00  Digipädevuse õpiobjektide tutvustamine.

II OSA: IT-Akadeemia projektid: eneseanalüüsist arendusprojektini

12:30-13:15  Seniste valdkondlike projektide tutvustused; arutelu.

13:15-14:00  Uue taotlusvooru tutvustus, Indrek Ots (HARNO), küsimused

III OSA: Kogemusvahetus

14:10-15:15 Paneeldiskussioon: Missuguseid digioskuseid ülikoolilõpetaja täna ja 10 aasta pärast kõige rohkem vajab? Kuidas digipädevusi kujundada? Osalejad: Jaak Vilo (TÜ), Mart Laanpere (TLÜ), Kristi Kivilo (MKM), Kaimar Karu.

─ tagasi üles ─