6. Teiste loodud sisu kasutamine

TEISTE LOODUD SISU KASUTAMINE - MIS JA MILLEKS?

/kirjeldus: Teiste loodud sisu kasutamine täna ja tulevikus, õpingutes, erialases töös ning eraelus/

Teiste loodud sisu kasutamisega seotud oskused, teadmised ja hoiakud võib jaotada kolmeks, igapäevases tegutsemises üksteisega tihedalt põimunud kategooriaks: (1) /.../, (2) /.../ ning (3) /.../. Kui soovid olla senisest osavam ja teadlikum, võiks mõelda allpool kirjeldatud teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamise peale.

LISADA: Eelteadmiste kirjeldus + selgelt väljendatud põhieesmärk ja õpiväljund(id), mille saavutamist toetatakse erinevate interaktiivsete õpitegevustega (enesekontrolliküsimused, testid, simulatsioonid jm).

 


MIDA JUBA TEAD JA OSKAD?

Siin on hulk lühikesi praktilisi ülesandeid, mis selgitavad, mida teiste loodud sisu kasutamine igapäevastes olukordades tähendab. Need aitavad sul oma teadmiseid ja oskuseid hinnata ning viitavad vajadusel lõikudele õpisisus, mis sul end täiendada aitab.

/h5p plokk/

 


ÕPISISU: TEISTE LOODUD SISU KASUTAMINE

Teiste loodud sisu kasutamise teema koosneb ühest plokist: autoriõigus ja litsentsid. Iga ploki õpisisu on tükeldatud sagedasimateks asjassepuutuvateks küsimusteks koos kompaktsete vastuste, soovitustega oskuste ja teadmiste kujundamiseks ning viidetega lisamaterjalidele ja seotud rakendustele.

 

AUTORIÕIGUS JA LITSENTSID

MIS ON INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE KAITSE?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS LEIDA INFOT AUTORIÕIGUSE JA LITSENTSIEESKIRJADE KOHTA?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS KASUTADA ERI TÜÜPI LITSENTSE SISU PUHUL MIDA LOON JA KASUTAN?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

Kui sa ei leidnud siit sulle praegu olulist küsimust, palun kirjuta sellest aadressile tanel.mallo@ut.ee (Tanel Mällo) või postita see /kuhu? mingisse avalikku foorumisse v FB gruppi?/ ning arutame, mis teha annab!


ELUST ENESEST

Digipädevused on ülekantavad oskused ning nende tõhusaim kujundamine toimub praktikas. Reaalsus on alati kompleksülesanne. Allpool on koostööd, suhtlemist ja infovahetust puudutavaid oskuseid kirjeldatud ülikoolis esinevates tüüpstsenaariumites nii, et toodud soovitused sobivad nii iseseisvalt järgimiseks kui ka õppetöösse integreerimiseks. Näiteks võib olla iseseisvas töös, rühmatöös, kontakttunnis, erialases töös või eraelus esinev olukord.

/visuaal/

 


EESKUJUKS ÕPPEJÕULE

eeskuju 1

See on üks eeskuju

eeskuju 2

See on teine eeskuju

eeskuju 3

See on kolmas eeskuju

 


VALDKONDLIK JA ERIALANE DIGIPÄDEVUS

MV valdkonnas

 


KUI SOOVID SÜVENEDA

Tartu Ülikoolis katab neid teemasid süvendatult õppeaine xx.nn.nnn.

Iseseisvaks õppimiseks soovitame selliseid materjale: /lingid väljapoole/.