3. Sisuloome

SISULOOME - MIS JA MILLEKS?

/kirjeldus: sisuloome täna ja tulevikus, õpingutes, erialases töös ning eraelus/

Sisuloomega seotud oskused, teadmised ja hoiakud võib jaotada kolmeks, igapäevases tegutsemises üksteisega tihedalt põimunud kategooriaks: (1) /.../, (2) /.../ ning (3) /.../. Kui soovid olla senisest osavam ja teadlikum, võiks mõelda allpool kirjeldatud teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamise peale.

LISADA: Eelteadmiste kirjeldus + selgelt väljendatud põhieesmärk ja õpiväljund(id), mille saavutamist toetatakse erinevate interaktiivsete õpitegevustega (enesekontrolliküsimused, testid, simulatsioonid jm).

 


MIDA JUBA TEAD JA OSKAD?

Siin on hulk lühikesi praktilisi ülesandeid, mis selgitavad, mida sisuloome digivahendite abil igapäevastes olukordades tähendab. Need aitavad sul oma teadmiseid ja oskuseid hinnata ning viitavad vajadusel lõikudele õpisisus, mis sul end täiendada aitab.

/h5p plokk/

 


 

ÕPISISU: SISULOOME

Sisuloome teema on jagatud kolme plokki: /.../. Iga ploki õpisisu on tükeldatud sagedasimateks asjassepuutuvateks küsimusteks koos kompaktsete vastuste, soovitustega oskuste ja teadmiste kujundamiseks ning viidetega lisamaterjalidele ja seotud rakendustele.

 

 

SISU VÄLJATÖÖTAMINE TEHNOLOOGILISTE VAHENDITE ABIL

MISSUGUSED ON DIGITAALSE SISU ERINEVAD FORMAADID?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MISSUGUNE TARKVARA/RAKENDUS SOBIB SISU JAOKS, MIDA SOOVIN LUUA?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS MULTIMEEDIA ABIL TÄHENDUSI LUUAKSE?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

- andmete visualiseerimine

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS JA MIKS LUUA TEADMISTE REPRESENTATSIOONE DIGIVAHENDITE ABIL?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

SISU LÕIMIMINE JA ÜMBERTÖÖTAMINE

MISSUGUSED ON AVALIKUS KASUTUSES TEADMISED NING KUIDAS NEID ARENDADA?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS ÜHENDADA JA TAASKASUTADA ANDMEBAASE JT RESSURSSE?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MIS ON REPOSITOORIUMID JA KUIDAS NEID KASUTADA?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

Kui sa ei leidnud siit sulle praegu olulist küsimust, palun kirjuta sellest aadressile tanel.mallo@ut.ee (Tanel Mällo) või postita see /kuhu? mingisse avalikku foorumisse v FB gruppi?/ ning arutame, mis teha annab!

 

 


ELUST ENESEST

 

Digipädevused on ülekantavad oskused ning nende tõhusaim kujundamine toimub praktikas. Reaalsus on alati kompleksülesanne. Allpool on koostööd, suhtlemist ja infovahetust puudutavaid oskuseid kirjeldatud ülikoolis esinevates tüüpstsenaariumites nii, et toodud soovitused sobivad nii iseseisvalt järgimiseks kui ka õppetöösse integreerimiseks. Näiteks võib olla iseseisvas töös, rühmatöös, kontakttunnis, erialases töös või eraelus esinev olukord.

/visuaal/

 


EESKUJUKS ÕPPEJÕULE

 

eeskuju 1

See on üks eeskuju

eeskuju 2

See on teine eeskuju

eeskuju 3

See on kolmas eeskuju

 


 

VALDKONDLIK JA ERIALANE DIGIPÄDEVUS

MV valdkonnas

 


KUI SOOVID SÜVENEDA

 

Tartu Ülikoolis katab neid teemasid süvendatult õppeaine xx.nn.nnn.

Iseseisvaks õppimiseks soovitame selliseid materjale: /lingid väljapoole/.