1. TÜ DIGIPÄDEVUSE ÕPIOBJEKTID

Need on digipädevuse kujundamist toetavad õpiobjektid - iga nupp viib konkreetse osaoskuse materjalide juurde. Loe allpool digipädevuse ja õpiobjektide kasutamise ning erialase digipädevuse kohta.

2. MIS ON DIGIPÄDEVUS?

Digipädevus on enam-vähem kõik tavalised teadmised, oskused ja hoiakud, mida igapäevaselt digikeskkondades või digivahendeid kasutades rakendame - nii tööl, õppides kui eraelus. Digilahendused aitavad kaasa pea iga tegevuse puhul /.../

Endalegi märkamatult olemegi päris digipädevad, sest tihti on kasutatavate digivahendite olulisimad funktsioonid kujundatud hästi intuitiivsed ja kergesti hoomatavad. Tõhusimad on need aga siis, kui oskame neid teadlikult endale sobivaimaks kohandada ja nii "kapotialuseid" protsesse kui saadud tulemusi kriitiliselt hinnata.

Digipädevuse õpiobjektid on loodud enesetäiendamise ja õppetöös taaskasutamise eesmärgil. Pea neid kasutades meeles, et siin toodud näited ja praktilised soovitused on vaid osa võimalustest, mida digisfäär meile pakub. Enda vajadusele kõige paremini vastava lahenduse leidmiseks uuri alati ka teadaolevate võimaluste alternatiive.

 

3. TÜ DIGIPÄDEVUSE ÕPIOBJEKTID AITAVAD:

?Sobib nii üliõpilasele kui õppejõule, teadus- ja admintöötajale!   1

?Sobib nii uute kui olemasolevatele ainete täiendamiseks: kontakttundides, individuaalses töös, rühmatöös  2

?Mingi selgitus  3

4

Sellel lehel ei ole midagi, mida oleks tarvis ära õppida. Siit võib saada teadmisi ja oskuseid, mida praktikas rakendada ning seeläbi oma digivahendite kasutamise harjumusi ja hoiakuid kujundada.

 

4. DIGIPÄDEVUSE ÕPIOBJEKTID: KUIDAS KASUTADA?

Kuna igal eriala jaoks tähendab digipädevus veidi erinevat asja, on TÜ digipädevuse õpiobjektid koostatud Euroopa DigComp raamistiku alusel. DigComp kirjeldab, missuguseid teadmisi, oskuseid ja hoiakuid on täna tarvis digitaalsete tehnoloogiate enesekindlaks kasutamiseks koostöös teistega, kriitilisel ja looval moel - tööl, õpingutes, puhkeajal ning ühiskonnas osalemiseks. Seotud osaoskused on esitatud koos - DigComp 21 osaoskust on kaetud 10 õpiobjektiga. Õpiobjektide ülesehitus on niisugune:

STRUKTUUR

5. MIS SEAL'S IKKA - TEEN TESTI JA ASI SAAB SELGEMAKS!

Vot on selline test, mis aitab praktiliselt aru saada, mida digipädevus tähendab ning annab sulle esialgse tunnetuse oma tugevuste ja arendamist vajavate oskuste kohta. Testi tulemus suunab arendamist vajavate oskuse lõikes konkreetsetele õpiobjektide juurde.

 

NII ET VAJUTA NÜÜD SIIA JA TESTI OMA DIGIPÄDEVUST, MIDA IGANES SEE KA EI TÄHENDAKS!

6. VALDKONDLIK JA ERIALANE DIGIPÄDEVUS

Osad TÜ erialad ja/või valdkonnad on kujundanud oma spetsiifilised digipädevuse raamistikud. Neis on suuresti üldraamistikuga sama sisu esitatud erialaselt kõnekamas vormi ning näidete kaudu.