MIS ON DIGIPÄDEVUSE ÕPIOBJEKTID JA KUIDAS NEID KASUTADA?

Digipädevus on enam-vähem kõik tavalised teadmised, oskused ja hoiakud, mida igapäevaselt digikeskkondades või digivahendeid kasutades rakendame - nii tööl, õppides kui eraelus. Endalegi märkamatult olemegi päris digipädevad, sest tihti on kasutatavate digivahendite olulisimad funktsioonid kujundatud hästi intuitiivsed ja kergesti hoomatavad. Tõhusaimad on need aga siis, kui oskame neid teadlikult endale sobivaimaks kohandada ja nii "kapotialuseid" protsesse kui saadud tulemusi kriitiliselt hinnata.

Digipädevuse õpiobjektid on loodud toetamaks Tartu Ülikoolis igapäevast digikeskkondades toimetamist ja sellealast enesetäiendamist. Sel eesmärgil on nende selgrooks igapäevased situatsioonid, milles üliõpilaste, õppejõudude, teadus- ja administratiivtöötajatena digioskuseid vajame. Kus võimalik, on nende osad kujundatud õppetöös taaskasutatavalt. Pea neid kasutades meeles, et siin toodud näited ja praktilised soovitused on vaid osa võimalustest, mida digisfäär meile pakub. Enda vajadusele kõige paremini vastava lahenduse leidmiseks uuri alati ka teadaolevate võimaluste alternatiive.