Nõukogu

Keskuse juhataja on inglise keele kaasprofessor Jane Klavan.

 

Keskuse nõukokku kuulub üks esindaja igast osalevast struktuuriüksusest.

 

  • Andra Siibak, nõukogu esimees, Ühiskonnateaduste instituut
  • Aigi Rahi-Tamm, Ajaloo ja arheoloogia instituut
  • Alexandra Milyakina, Filosoofia ja semiootika instituut
  • Liina Lindström, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
  • Liina Lukas, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
  • Anu Põldsam, usuteaduskond
  • Kadri Steinbach, Viljandi kultuuriakadeemia
  • Kadri Muischnek, Arvutiteaduse instituut
  • Lilian Neerut, Tartu Ülikooli raamatukogu