Külalisõppejõud

Digihumanitaaria külalisõppejõud loevad ainekursuseid ning pakuvad konsultatsioone vastavalt enda erialale. Külalisõppejõudude kutsumise eesmärk on arendada ja mitmekesistada õppekavasid ning teadustööd erinevatel digihumanitaariaga seotud aladel. Külalislektorite loetavad kursused on valdavalt suunatud praktiliste oskuste omandamisele. 

 

David Lorenz

Külalislektor 2016/17 õppeaasta kevadsemestril. Lorenz on keeleteadlane, kes kaitses 2011. a doktoritöö Freiburgi Ülikoolis. Ta luges kursust "HVEE.00.004 Kvantitatiivne andmeanalüüs rakendustarkvaraga R", kus käsitleti kvantitatiivseid lähenemisi uurimistööle, keskendudes meetoditele, mille abil organiseerida ja analüüsida empiirilisi andmeid.

 

Leandro Ezequiel Koile

Külalislektor 2017/18 õppeaasta kevadsemestril. Koile taust on teoreetilises füüsikas, kuid viimased aastad on ta tegelenud keeleajaloo uurimisega matemaatiliste meetodite abil Max Plancki Instituudis Jenas. Külalislektorina luges ta kahte kursust. Ainekursusel "FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R" keskenduti suurte keeleandmete süstemaatilistele analüüsimivõimalustele. Ainekursuse "HVEE.04.008 Kursus digihumanitaariast" eesmärk oli tutvustada ajaloolise keeleteaduse erinevaid tehnilisi võtteid arvutuslikust vaatenurgast.

 

Néhémie Strupler

Külalislektor 2018/19 õppeaasta sügissemestril. Strupler kaitses 2016. a doktoritöö arheoloogias Strasbourgi Ülikoolis ja Münsteri Ülikoolis. Ta luges kahte kursust. Ainekursuse "HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes" eesmärk on tutvustada põhilisi geoinfosüsteemide ja ruumiandmete võimalusi humanitaarteadustes kasutades tarkvara R, mis võimaldab tulemusi ja analüüse kergesti reprodutseerida. Teise ainekursuse "HVHV.00.005 Avatud ja koostööpõhine humanitaaria" eesmärk on anda põhjalik ülevaade interneti ja kvantitatiivse humanitaaria kokkupuutepunktidest ning sellest, kuidas infotehnoloogilised võimalused mõjutavad teadmiste levitamise viise. 

  

Artjoms Šeļa

Külalislektor 2018–2020. Šela kaitses Tartu Ülikoolis 2018. a doktoritöö vene kirjanduse erialal. Ta loeb kursuseid "HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse", "HVEE.04.011 Digihumanitaaria seminar: kuidas meetodid muudavad teooriat" ning "HVEE.04.012 Kirjandus kui andmekogu: kvantitatiivne lähenemine luulele, draamale ja proosale".

 

Kimmo Elo

Külalislektor 2018/19 õppeaasta kevadsemestril. Elo on Turu Ülikooli teadur, kelle uurimistöö käsitleb valdatavalt arvutuslike meetodeid humanitaarias ning sotsiaalteadustes, keskendudes seejuures sageli 20. saj ajaloole. Ta kaitses 2005. a doktoritöö politoloogia erialal Turu Ülikoolis. Tartu Ülikoolis loeb ta kursuseid "HVEE.00.007 Sissejuhatus sotsiaalvõrgustike analüüs", mis keskendub võrgustikanalüüsi rakendamisele humanitaar- ja sotsiaalteadustes, ning "HVEE.04.008 Kursus digihumanitaariast", kus antakse sissejuhatav ülevaade teksti-, pildi- ja ruumianalüüsi võimalustest humanitaarias. 

 

Joshua Wilbur

Külalislektor alates 2019 augustist. Wilbur on keeleteadlane, kes tegeleb pite saami keele uurimisega. 2013. a kaitses ta doktoritöö üldkeeleteaduse erialal Kieli Christian Albrechti Ülikoolis. 

  

Timothy Tangherlini

Külalislektor 2019. a sügissemestril. Tangherlini on UCLA professor, kes tegeleb folkloori, kirjanduse ja kultuuri uurimisega, keskendudes enamjaolt Skandinaaviale, USAle ja Koreale. Tema praegused huvid on seotud arvutuslike meetoditega humanitaarias.

Külalisõppejõudude kutsumist ning kursuste läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

ASTRA logo