Digihumanitaaria BA kõrvaleriala


ArvutiklassDigihumanitaaria kõrvaleriala on mõeldud kõigile humanitaarvaldkonna bakalaureuseüliõpilastele, kes soovivad täiendada oma IT-alaseid tehnilisi oskusi ning seostada neid humanitaarteaduste uurimisküsimuste ja andmetega. Ühtlasi annab kõrvaleriala lisapädevused töötamaks tänapäeva infoküllases ning andmestunud maailmas, kus üha enam on vaja ka ise veidi programmeerida, andmeid töödelda, andmebaase planeerida või koostada või vähemalt kõigest sellest paremini aru saada. Digihumanitaaria ei ole päris omaette distsipliin, vaid pakub pigem tehniliste oskuste arendamise võimalust ning rakendamist oma erialal. Digihumanitaaria kohta saab lugeda Novaatorist: "Valdkondade vastasseis? Digihumanitaaria – see ongi tänane humanitaaria". Vaata ka digihum.ut.ee/viited.

Kõrvaleriala on ÕIS-is leitav eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekava alt.

Digihumanitaaria kõrvaleriala koosneb infotehnoloogia suunamoodulist, mis koosneb arvutiteaduse instituudi pakutavatest ainetest, ning digihumanitaaria erialamoodulist ja valikmoodulist. Mooduleid võib võtta paralleelselt. Infotehnoloogia suunamooduli eesmärk on anda sissejuhataval tasemel teadmised ja oskused infotehnoloogia valdkonnas. Digihumanitaaria erialamoodul on humanitaariakesksem ning annab teadmised ja oskused infotehnoloogia rakendamisel humanitaarvaldkonna andmetele. Suunamoodulit ja erialamoodulit soovitame võtta paralleelselt; suunamooduli sees on siiski arvutiteaduste instituudi soovitatud järgnevus. Kursusi saab võtta ka ükshaaval.

Digihumanitaaria aineid õpetavad vastavate teemadega tegelevad inimesed humanitaarteaduste valdkonnast: teadur Maarja-Liisa Pilvik, kaasprofessor Pärtel Lippus, kaasprofessor Meelis Friedenthal, teadur Artjoms Šela, arheoloogia doktorant Andres Kimber, digihumanitaaria spetsialist Peeter Tinits, professor Liina Lindström, lektor Siim Orasmaa jt.

Rohkem infot digihumanitaaria kõrvaleriala kohta saab Ann Siimanilt (ann.siiman@ut.ee) ja Jane Klavanilt (jane.klavan@ut.ee).


Kõrvaleriala moodustavad kolm moodulit

Suunamoodul: Infotehnoloogia (24 EAP)

 • MTAT.03.010 Arvutikäsitusõpetus (3 EAP)
 • MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP)
 • MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP)
 • MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP)
 • MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
 • MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP)
 • MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP)
 • MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP)

 

Mooduli ainete läbimise järjekord:

1. MTAT.03.010 Arvutikäsitusõpetus; MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid

2. MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse; MTAT.03.236 Programmeerimise alused; MTAT.03.297 Veebilehtede loomine; MTAT.07.028 Infoturve

3. MTAT.03.132 Multimeedia; MTAT.03.256 Programmeerimise alused II

 

Erialamoodul: Digihumanitaaria (24 EAP)

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP)
 • HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes (3 EAP) või HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP)
 • HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP)
 • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP)
 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP)
 • FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (Soovituslik on eelnevalt läbida aine  HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse)
 • HVEE.00.009 Digihumanitaaria seminar (3 EAP)
 • HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP)

 

Valikmoodul: Digihumanitaaria (12 EAP)

 • HVVK.14.021 Arvutigraafika (3 EAP) (selle asemel valige HVEE.00.027 Arvutigraafika - fototöötlus, tarbegraafika kujundus ja disain (6 EAP))
 • HVVK.14.137 Arvutigraafika - fototöötlus (3 EAP) (selle asemel valige HVEE.00.027 Arvutigraafika - fototöötlus, tarbegraafika kujundus ja disain (6 EAP))
 • HVVK.14.140 Arvutigraafika - tarbegraafika kujundus ja disain (3 EAP) (selle asemel valige HVEE.00.027 Arvutigraafika - fototöötlus, tarbegraafika kujundus ja disain (6 EAP))
 • HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP)
 • SVUH.00.148 Digikodanik infoühiskonnas (3 EAP)
 • HVVK.14.014 Digitaalne fotograafia (3 EAP)
 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP)
 • OIAO.06.050 Infopädevuse alused (3 EAP)
 • SVUH.00.141 Sissejuhatus internetiuuringutesse (4 EAP)

 

2021/22. õa kevadsemestril tulevad digihumanitaaria BA kõrvaleriala kursused

MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kersti Taurus.

Operatsioonisüsteemi mõiste. Ülevaade operatsioonisüsteemide arengust. Protsessihaldus ja sellega seotud probleemid. Sissejuhatus mäluhaldusesse. Failisüsteem. Turvalisus. Viirused. Regulaaravaldised.

Kursus toimub 24.-39. õppenädal N 14.15 - 16.00 Narva mnt 18 - 1021 ja R 10.15 - 12.00 Narva mnt 18 - 2006 näd. 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (eesti keeles) (ka e-õppena)

Õppejõud Heidi Meier, Tõnu Tamme, Merilin Säde, Georg Demidov

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.
Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Heidi Meier, Merilin Säde, Reelika Suviste

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

Kursus toimub K 16.15-18.00 näd. 33-39 Narva mnt 18 - 2006.

MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Lidia Feklistova, Tiina Lasn

HTML keele põhiprintsiibid. Erinevate veebitoimetid. Veebilehe publitseerimine.

Kursus toimub 24.-39. õppenädalal e-õppes.

MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Sven Aller, Lidia Feklistova

Ülevaade multimeedia loomise põhimõtetest. Tutvumine teksti, graafika, video ja heli loomise ning muutmise võtetega ja vastavate tarkvarapakettidega. Ülesannete lahendamine nii individuaalselt kui ka rühmatööna.
Loengud ja praktikumid on toetatud Moodle'i põhiste õppematerjalidega (foorum, ülesannete esitamine, hindamine).

Kursus toimub K 16.15 - 18.00 näd. 24-39 e-õppes.

HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kadri Muischnek, Siim Orasmaa

Tutvustakse humanitaaria valdkonna eestikeelsete digitaalsete tekstide, nende formaadi ning esmaste töötlemise võimalustega.

Kursus toimub teisipäeviti 12.15-13.45 ja neljapäeviti 16.15-17.45 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Liina Lindström, Peeter Tinits.

Eelkõige bakalaureuseastme üliõpilastele suunatud praktilise kursuse eesmärk on tutvustada suurte tekstiandmete töötlemise ja analüüsi võimalusi ja vahendeid, mida on võimalik rakendada humanitaarteadustes.

Kursus toimub kolmapäeviti 14.15-15.45 nädalatel 24, 25, 27-32 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Aigi Rahi-Tamm, Anu Lepp, Kadri Tooming, Liisi Taimre

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

Kursus toimub K 14.15 - 16.00 näd. 24-25, 27-38 Jakobi 2 - 217.

FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Pärtel Lippus

Ainekursuse eesmärk on tutvustada kvantitatiivsete meetodite kasutamist eelkõige keele ja teksti uurimiseks R-iga. Kuna kursusel käsitletud meetodeid saab rakendada mis tahes humanitaaria valdkonnale, ei eeldata teadmisi lingvistikast. Kursus tutvustab ka statitistika põhialuseid.

Soovituslik eeldusaine: HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti 10.15-11.45 õppenädalatel 24.-29. ja 31.-35. Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Meelis Friedenthal.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade probleemidest, mis esinevad ajaloolise trükitud (sh kujutised), vesimärkide ja ka käsikirjalise teksti digiteerimisel ja nende masinloetavaks ja otsitavaks tegemisel. Vaatluse alla tulevad tärktuvastuse (OCR) probleemid, märksõnastamine, enamkasutatavad programmid ja ülevaade nende omadustest. Kursuse käigus õpitakse kirjeldatavaid tehnikaid ka praktiliselt kasutama.

Kursus toimub T 10.15 - 12.00 näd. 24-39 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

HVEE.00.027 Arvutigraafika - fototöötlus, tarbegraafika kujundus ja disain (6 EAP) (eesti keeles)


Õppejõud Veiko Klemmer

Kursus annab ülevaate disainiprotsessi põhimõtetest ja töövõtetest, et omandada esmased oskused isikliku loomingu teostamiseks. Suur rõhk on praktilisel tööl fototöötluse ja kujundusgraafika tarkvaradega. Kursusel kasutatakse vabavarasid Darktable, Inkscape ja Gimp. Lubatud on ka Adobe ja Affinity tarkvarade kasutamine.

Kursus toimub T ja K 16.30-18.00 näd. 25-39 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

NB! Kursuse saab arvestada digihumanitaaria valikmooduli ainena.

HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Ann Siiman

Praktika on individuaalne ja toimub digihumanitaariaga seotud riigiasutuses, äriettevõttes või vabaühenduses praktikakoha- ja ülikoolipoolse juhendaja juhendamisel. Üliõpilane omandab praktikal esmaseid digihumanitaaria-alaseid teadmisi ja üldisi töökogemusi. Praktikakoha leiab üliõpilane ise või see otsitakse üliõpilase soovidest lähtuvalt koos õppeaine vastutava õppejõuga.

Praktikat teha ja ainele registreeruda võib aasta ringi, võta õppejõuga ühendust ann.siiman@ut.ee.

SVUH.00.141 Sissejuhatus internetiuuringutesse (4 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Maria Murumaa-Mengel, Andra Siibak, Maria Kristiina Prass, Marit Sukk, Marie-Luise Meier

Kursusel käsitletakse mitmeid aktuaalseid teemasid, mis on infoühiskonna ja uue meedia interdistsiplinaarsete arutelude keskmes. Kursusel põimuvad eelkõige meedia ja kommunikatsiooniuuringud, aga tugev puutepunkt on ka info-, haridus- ja õigusteadustega, majanduse, semiootika, sotsioloogia, politoloogia ja psühholoogiaga. Nii näiteks käsitletakse kursusel erinevate tehnoloogiate kasutajate ja mittekasutajate teemat, inimeste digipädevusi ja tulevikuprognoose vajalike oskuste ja teadmiste kohta. Üks digipädevuste komponent - kriitiline info hindamine - omab erilist tähtsust alateemas, kus käsitletakse nö tõejärgse ühiskonna ja infouputusega seonduvat. Teemaks on ka võimusuhted erinevate institutsioonide, gruppide ja indiviidide vahel. Lisaks saab kursusel erinevatest vaatenurkadest rohkelt tähelepanu informatsiooniline privaatsus.

Kursus toimub esmaspäeviti 10.15-11.45 nädalatel 24-39 Lossi 36 - 215.

 

Varasemad kursused

2021/22. õa sügissemestril loetavad digihumanitaaria BA kõrvaleriala kursused

MTAT.03.010 Arvutikäsitusõpetus (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Tiina Lasn

Arvutite ajalugu, riistvara, tarkvara, digitaalarvutite tööpõhimõte, positsioonilised arvusüsteemid (kahend- ja kuueteistkümnendsüsteem); arvutite baastarkvara. Arvutite rakendustarkvara: erinevad tekstitoimetid, tabelarvutussüsteemid ja esitlusvahendid (Microsft, LibreOffice jt).

Toimumisi vt ÕISist.

MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kristjan Krips, Riivo Talviste

Tegemist on sissejuhatava kursusega infoturbesse, mis on peamiselt suunatud mitteinformaatikutele. Kursuse eesmärgiks on anda kuulajale ülevaade praktilistest infoturbega seotud probleemidest ja õpetada kuulajat infoturbest lähtuvaid probleeme tuvastama.

Loengud on jaotatud kolmeks teemaplokiks. Esimene teemaplokk käsitleb enda andmete ja privaatsuse kaitsmist. Teine teemaplokk keskendub avaliku võtme krüptograafiale ning selle rakendustele (TLS, ID-kaart, mobiil-ID, e-hääletamine, blockchain). Kolmas teemaplokk annab ülevaate autentimismeetoditest, erinevat tüüpi rünnetest (kahjurvara klassifikatsioon, küberründed, õngitsusründed, erinevad veebiründed, wifi ründed, mobiilsidevõrkude vastased ründed) ning mõningatest kaitsemeetmetest.

Kursus toimub eri rühmadele eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Piret Luik, Tõnu Tamme

Relatsioonilise andmebaasi põhimõisted. SQL struktuur ja süntaks. Andmestruktuuride kirjeldamise (DDL) ja andmete muutmise keeled (DML). Lihtsad päringud, filtreerimine, grupeerimine, agregeerimine. Vaated ning andmetele ligipääsu piiramine. Andmeterviklikkus.

Kursus toimub 2.-16. õppenädalal, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Reelika Suviste, Svetlana Golovko, Priit Paluoja, Merilin Säde, Mark Muhhin, Kristiina Keps

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.

Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Reelika Suviste, Svetlana Golovko, Mark Muhhin, Priit Paluoja

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Tiina Lasn

HTML keele põhiprintsiibid. Erinevate veebitoimetid. Veebilehe publitseerimine.

Kursus toimub 1.-16. õppenädalal teisipäeviti 16.15-17.45 e-õppes.

MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Sven Aller

Ülevaade multimeedia loomise põhimõtetest. Tutvumine teksti, graafika, video ja heli loomise ning muutmise võtetega ja vastavate tarkvarapakettidega. Ülesannete lahendamine nii individuaalselt kui ka rühmatööna.
Loengud ja praktikumid on toetatud Moodle'i põhiste õppematerjalidega (foorum, ülesannete esitamine, hindamine).

Kursus toimub laupäeviti 14.15-15.45 nädalatel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e-õppes.

HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Artjoms Šela, Antonina Puchkovskaya

Digitaalne keskkond on kultuuri ja kirjanduse uurimist kiiresti muutnud. See tähendab kultuuriandmete säilitamist ja esitamist või digidokumendi olemuse mõistmist uutmoodi, automaatset tekstianalüüsi, keerukate kultuurisüsteemide arvutimodelleerimist või andmetundlikke teooriaid (nt kultuurievolutsiooni teooria). Paraku on praegu kombeks, et kõik häguste piiride ja ebaselge definitsiooniga on "digitaalne".
Kursus on mõeldud üliõpilastele teejuhiks selles valdkondadeüleses maailmas, mis hüpleb toimetamisteooriate, geograafiliste infosüsteemide, arvutilingvistika, meediauuringute ja võrguteaduse vahel. Olemata kaugeltki ammendav, annab kursus ülevaate digihumanitaaria peamistest teemadest, lähenemistest ja ideedest, pöörates tähelepanu ka kultuuriandmete ja tekstianalüüsi ajaloole.

Kursus toimub täielikult veebis 3., 6., 9., 12., 15. nädalal teisipäeval kl 12.15-13.45 ja reedel kl 14.15-17.45, vt täpsemalt ÕISist.

HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Pärtel Lippus

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub 5.-16. õppenädalal esmaspäeviti 10.15-11.45 ja kolmapäeviti 10.15-11.45 Jakobi 2-106 arvutiklassis.

HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Andres Kimber

Kursusel tutvutakse ruumiandmete rakendusvõimalustega humanitaarteadustes, kasutades vabavaralisi rakendusi ja tarkvara (QGIS). Õpe toimub praktikumidena, aine läbimiseks tuleb lahendada jooksvalt koduseid ülesandeid ning esitada üks praktiline töö.

Kursus toimub 4.-9. ja 11.-16. õppenädalal esmaspäeviti 12.15-13.45 ja neljapäeviti 14.15-15.45 Jakobi 2-106 arvutiklassis.

HVEE.00.009 Digihumanitaaria seminar (3 EAP) (eesti keeles)[/acctitle]

Õppejõud Peeter Tinits

Iseseisev uurimistöö digihumanitaarias. Digihumanitaaria eri laadi tekstide lugemine ja arutlemine. Oma uuringukava koostamine. Tekstivalik sõltub osalejate taustast ja huvidest.

Kursus toimub 2.-16. õppenädalal neljapäeviti 16.15-17.45 Jakobi 2-106.

HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Ann Siiman

Praktika on individuaalne ja toimub digihumanitaariaga seotud riigiasutuses, äriettevõttes või vabaühenduses praktikakoha- ja ülikoolipoolse juhendaja juhendamisel. Üliõpilane omandab praktikal esmaseid digihumanitaaria-alaseid teadmisi ja üldisi töökogemusi. Praktikakoha leiab üliõpilane ise või see otsitakse üliõpilase soovidest lähtuvalt koos õppeaine vastutava õppejõuga.

Praktikat teha ja ainele registreeruda võib aasta ringi, võta õppejõuga ühendust ann.siiman@ut.ee.

HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kadri Muischnek, Siim Orasmaa, Sandra Eiche

Kursusel käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

Kursus toimub 1.-16. õppenädalal reedeti 12.15-13.45 Lossi 3-406 või Jakobi 2-106 arvutiklassis, vt täpsemalt ÕISist.

OIAO.06.050 Infopädevuse alused (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Virve Seiler, Signe Bachmann, Pille Naggel, Ivika Pall, Elo Tõnisoo, Lilian Neerut, Eda-Riin Leego

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: Ülevaade teadusinformatsiooni allikatest. Infootsingu põhimõtted ja strateegia. Otsing e-kataloogis ESTER ja Eesti artiklite andmebaasides. Tartu Ülikoolile avatud teadusandmebaasid. Otsing erinevates otsikeskkondades. Infootsing Internetis. Infoallikate kvaliteedi hindamine. Plagiaat ja selle vältimine.

Kursus toimub 5.-13. nädalal e-õppes, vt täpsemalt ÕISist.

2020/21. õa kevadsemestri digihumanitaaria BA kõrvaleriala kursused

MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kersti Taurus.

Operatsioonisüsteemi mõiste. Ülevaade operatsioonisüsteemide arengust. Protsessihaldus ja sellega seotud probleemid. Sissejuhatus mäluhaldusesse. Failisüsteem. Turvalisus. Viirused. Regulaaravaldised.

Kursus toimub 24.-38. õppenädal neljapäeviti 14.15-15.45 Narva mnt 18 - 1037 ja reedeti 14.15-15.45 Narva mnt 18 - 2006.

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (eesti keeles) (ka e-õppena)

Õppejõud Heidi Meier, Tõnu Tamme, Merilin Säde

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.
Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Tauno Palts

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

Kursus toimub teisipäeviti 14.15-15.45 nädalatel 33-39 Narva mnt 18 - 2006.

MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Lidia Feklistova, Tiina Lasn

HTML keele põhiprintsiibid. Erinevate veebitoimetid. Veebilehe publitseerimine.

Kursus toimub 24.-39. õppenädalal e-õppes.

MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Sven Aller, Lidia Feklistova

Ülevaade multimeedia loomise põhimõtetest. Tutvumine teksti, graafika, video ja heli loomise ning muutmise võtetega ja vastavate tarkvarapakettidega. Ülesannete lahendamine nii individuaalselt kui ka rühmatööna.
Loengud ja praktikumid on toetatud Moodle'i põhiste õppematerjalidega (foorum, ülesannete esitamine, hindamine).

Kursus toimub e-õppes, kohapeal reedel 16.15-19.45 nädalal 26 ja 39. 

HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kadri Muischnek, Siim Orasmaa

Tutvustakse humanitaaria valdkonna eestikeelsete digitaalsete tekstide, nende formaadi ning esmaste töötlemise võimalustega.

Kursus toimub teisipäeviti 12.15-13.45 ja neljapäeviti 16.15-17.45 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Liina Lindström, Peeter Tinits.

Eelkõige bakalaureuseastme üliõpilastele suunatud praktilise kursuse eesmärk on tutvustada suurte tekstiandmete töötlemise ja analüüsi võimalusi ja vahendeid, mida on võimalik rakendada humanitaarteadustes.

Kursus toimub kolmapäeviti 14.15-15.45 nädalatel 24, 25, 27-32 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles, ainult individuaalselt)

Õppejõud Aigi Rahi-Tamm

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

Ainet saavad 2021 kevadel läbida erandkorras individuaalselt need, kellele on see digihumanitaaria kõrvaleriala kohustuslik aine, et 2021 kevadel õpinguid lõpetada. Selleks tuleb esmalt võtta ühendust õppejõuga aigi.rahi-tamm@ut.ee.

FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Pärtel Lippus

Ainekursuse eesmärk on tutvustada kvantitatiivsete meetodite kasutamist eelkõige keele ja teksti uurimiseks R-iga. Kuna kursusel käsitletud meetodeid saab rakendada mis tahes humanitaaria valdkonnale, ei eeldata teadmisi lingvistikast. Kursus tutvustab ka statitistika põhialuseid.

Soovituslik eeldusaine: HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti 10.15-11.45 õppenädalatel 24.-29. ja 31.-35. Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP) (eesti keeles, ainult individuaalselt)

Õppejõud Meelis Friedenthal.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade probleemidest, mis esinevad ajaloolise trükitud (sh kujutised), vesimärkide ja ka käsikirjalise teksti digiteerimisel ja nende masinloetavaks ja otsitavaks tegemisel. Vaatluse alla tulevad tärktuvastuse (OCR) probleemid, märksõnastamine, enamkasutatavad programmid ja ülevaade nende omadustest. Kursuse käigus õpitakse kirjeldatavaid tehnikaid ka praktiliselt kasutama.

Ainet saavad 2021 kevadel läbida erandkorras individuaalselt need, kellele on see digihumanitaaria kõrvaleriala kohustuslik aine, et 2021 kevadel õpinguid lõpetada. Selleks tuleb esmalt võtta ühendust õppejõuga meelis.friedenthal@ut.ee.

HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Ann Siiman

Praktika on individuaalne ja toimub digihumanitaariaga seotud riigiasutuses, äriettevõttes või vabaühenduses praktikakoha- ja ülikoolipoolse juhendaja juhendamisel. Üliõpilane omandab praktikal esmaseid digihumanitaaria-alaseid teadmisi ja üldisi töökogemusi. Praktikakoha leiab üliõpilane ise või see otsitakse üliõpilase soovidest lähtuvalt koos õppeaine vastutava õppejõuga.

Praktikat teha ja ainele registreeruda võib aasta ringi, võta õppejõuga ühendust ann.siiman@ut.ee.

HVVK.14.014 Digitaalne fotograafia (3 EAP) (eesti või inglise keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer

Kursus annab ülevaate digifotograafia peamistest kasutusviisidest. Muu hulgas testitakse praktilise töö käigus läbi kaamera seaded, järeltöötluse ja pildi kompositsooni valikud, stuudio ja valgustuse võimalused, töö modellidega, portree- ja aktifotograafia, panoraamide ja valgusmaali tegemine. Kursus lõppeb oma loomingu projektidega, kus arutleme pildinarratiivi, motiivide ja loominguliste valikute üle.

Kursus toimub reedeti 14.15-15.45 nädalatel 24-30 ja 32-39 Uppsala 10 - 212.

HVVK.14.113 Klassikaline animatsioon (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Svetlana Bogomolova

Praktiline sissejuhatus erinevatesse mittedigitaalsetesse animatsioonitehnikatesse.

Kursus toimub esmaspäeviti 16.15-18.30 nädalatel 27-33 Uppsala 10 - 210.

HVVK.14.051 Digitaalmaali alused (3 EAP) → selle asemel valige HVVK.14.144 Digitaalne maalimine – põhitehnikad (3 EAP) (eesti või inglise keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer

Kursus annab Adobe Photoshop'i töövahendite põhjal ülevaate digitaalmaali peamistest tehnikatest. Praktilise töö käigus testitakse läbi levinud stiilide käekirjad, õpitakse tundma visandamise töövõtteid ja arendatakse omaenda piltide loomist. Omandatud oskused on kergesti ülekantavad ka teistesse graafikatarkvaradesse (Affinity, Krita).

Kursus toimub neljapäeviti 18.15-19.45 nädalatel 24-39 Uppsala 10 - 210.

Palun kirjutage digihumantiaaria projektijuhile Ann Siimanile ann.siiman@ut.ee või õppekorraldajale Andrea Nagyle andrea.nagy@ut.ee, kui valite HVVK.14.051 Digitaalmaali alused (3 EAP) asemel aine HVVK.14.11 Digitaal maalimine – põhitehnikad (3 EAP).

HVVK.14.129 Videokursus vabavaraga (3 EAP) → selle asemel valige HVVK.14.138 Videokursus - lühivideo loomine (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer

Kursus annab ülevaate videoklippide tegemise tehnikatest ja põhimõtetest Praktilise töö käigus katsetatakse läbi DSLR kaamera seaded, videoteose planeerimise ja filmimise sammud, DaVinci Resolve montaaži tarkvara kasutamine ja klippide viimistlemine. Lisaks käsitletakse stsenaariumi loomise tehnikaid ja vaadatakse filmiajaloo parimaid näidisfilme.

Kursus toimub kolmapäeviti 18.15-19.45 nädalatel 24-25 ja 27-39 Uppsala 10 - 210.

Palun kirjutage digihumantiaaria projektijuhile Ann Siimanile ann.siiman@ut.ee või õppekorraldajale Andrea Nagyle andrea.nagy@ut.ee, kui valite HVVK.14.129 Videokursus vabavaraga (3 EAP) asemel aine HVVK.14.138 Videokursus - lühivideo loomine (3 EAP).

SVUH.00.034 Sissejuhatus internetiuuringutesse (6 EAP) → selle asemel valige 4 EAP väärtuses SVUH.00.141 Sissejuhatus internetiuuringutesse (4 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Maria Murumaa-Mengel, Andra Siibak, Marie-Luise Meier

Kursusel käsitletakse mitmeid aktuaalseid teemasid, mis on infoühiskonna ja uue meedia interdistsiplinaarsete arutelude keskmes. Kursusel põimuvad eelkõige meedia ja kommunikatsiooniuuringud, aga tugev puutepunkt on ka info-, haridus- ja õigusteadustega, majanduse, semiootika, sotsioloogia, politoloogia ja psühholoogiaga. Nii näiteks käsitletakse kursusel erinevate tehnoloogiate kasutajate ja mittekasutajate teemat, inimeste digipädevusi ja tulevikuprognoose vajalike oskuste ja teadmiste kohta. Üks digipädevuste komponent - kriitiline info hindamine - omab erilist tähtsust alateemas, kus käsitletakse nö tõejärgse ühiskonna ja infouputusega seonduvat. Teemaks on ka võimusuhted erinevate institutsioonide, gruppide ja indiviidide vahel. Lisaks saab kursusel erinevatest vaatenurkadest rohkelt tähelepanu informatsiooniline privaatsus.

Kursus toimub teisipäeviti 14.15-15.45 nädalatel 24-39 Lossi 36 - 204.

Palun kirjutage digihumantiaaria projektijuhile Ann Siimanile ann.siiman@ut.ee või õppekorraldajale Andrea Nagyle andrea.nagy@ut.ee, kui asendate aine SVUH.00.034 Sissejuhatus internetiuuringutesse (6 EAP) 4 EAP väärtuses ainega SVUH.00.141 Sissejuhatus internetiuuringutesse (4 EAP).

2020/21. õa sügissemestri digihumanitaaria BA kõrvaleriala kursused

MTAT.03.010 Arvutikäsitusõpetus (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Lidia Feklistova, Tiina Lasn

Arvutite ajalugu, riistvara, tarkvara, digitaalarvutite tööpõhimõte, positsioonilised arvusüsteemid (kahend- ja kuueteistkümnendsüsteem); arvutite baastarkvara. Arvutite rakendustarkvara: erinevad tekstitoimetid, tabelarvutussüsteemid ja esitlusvahendid (Microsft, LibreOffice jt).

Kursus toimub 1.-16. õppenädalal teisipäeviti kl 8.15-9.45.

MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kristjan Krips, Riivo Talviste

Tegemist on sissejuhatava kursusega infoturbesse, mis on peamiselt suunatud mitteinformaatikutele. Kursuse eesmärgiks on anda kuulajale ülevaade praktilistest infoturbega seotud probleemidest ja õpetada kuulajat infoturbest lähtuvaid probleeme tuvastama.

Loengud on jaotatud kolmeks teemaplokiks. Esimene teemaplokk käsitleb enda andmete ja privaatsuse kaitsmist. Teine teemaplokk keskendub avaliku võtme krüptograafiale ning selle rakendustele (TLS, ID-kaart, mobiil-ID, e-hääletamine, blockchain). Kolmas teemaplokk annab ülevaate autentimismeetoditest, erinevat tüüpi rünnetest (kahjurvara klassifikatsioon, küberründed, õngitsusründed, erinevad veebiründed, wifi ründed, mobiilsidevõrkude vastased ründed) ning mõningatest kaitsemeetmetest.

Kursus toimub eri rühmadele eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Vambola Leping, Tõnu Tamme, Anne Villems

Relatsioonilise andmebaasi põhimõisted. SQL struktuur ja süntaks. Andmestruktuuride kirjeldamise (DDL) ja andmete muutmise keeled (DML). Lihtsad päringud, filtreerimine, grupeerimine, agregeerimine. Vaated ning andmetele ligipääsu piiramine. Andmeterviklikkus.

Kursus toimub 2.-16. õppenädalal.

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Marina Lepp, Svetlana Golovko, Reelika Suviste, Priit Paluoja

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.
Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Marina Lepp, Priit Paluoja

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Lidia Feklistova, Tiina Lasn

HTML keele põhiprintsiibid. Erinevate veebitoimetid. Veebilehe publitseerimine.

Kursus toimub 1.-16. õppenädalal neljapäeviti 8.15-9.45 e-õppes.

MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Sven Aller, Lidia Feklistova

Ülevaade multimeedia loomise põhimõtetest. Tutvumine teksti, graafika, video ja heli loomise ning muutmise võtetega ja vastavate tarkvarapakettidega. Ülesannete lahendamine nii individuaalselt kui ka rühmatööna.
Loengud ja praktikumid on toetatud Moodle'i põhiste õppematerjalidega (foorum, ülesannete esitamine, hindamine).

Kursus toimub 2.-16. õppenädalal, vt täpsemalt ÕISist.

HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Artjoms Šela, Antonina Puchkovskaya

Digitaalne keskkond on kultuuri ja kirjanduse uurimist kiiresti muutnud. See tähendab kultuuriandmete säilitamist ja esitamist või digidokumendi olemuse mõistmist uutmoodi, automaatset tekstianalüüsi, keerukate kultuurisüsteemide arvutimodelleerimist või andmetundlikke teooriaid (nt kultuurievolutsiooni teooria). Paraku on praegu kombeks, et kõik häguste piiride ja ebaselge definitsiooniga on "digitaalne".
Kursus on mõeldud üliõpilastele teejuhiks selles valdkondadeüleses maailmas, mis hüpleb toimetamisteooriate, geograafiliste infosüsteemide, arvutilingvistika, meediauuringute ja võrguteaduse vahel. Olemata kaugeltki ammendav, annab kursus ülevaate digihumanitaaria peamistest teemadest, lähenemistest ja ideedest, pöörates tähelepanu ka kultuuriandmete ja tekstianalüüsi ajaloole.

Kursus toimub täielikult veebis 3., 7., 10., 13. ja 15. nädalal teisipäeval kl 12.15-13.45 ja reedel kl 14.15-17.45, vt täpsemalt ÕISist.

HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Pärtel Lippus

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub 5.-16. õppenädalal esmaspäeviti 10.15-11.45 ja kolmapäeviti 10.15-11.45 Jakobi 2-106 arvutiklassis.

HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Andres Kimber

Kursusel tutvutakse ruumiandmete rakendusvõimalustega humanitaarteadustes, kasutades vabavaralisi rakendusi ja tarkvara (QGIS). Õpe toimub praktikumidena, aine läbimiseks tuleb lahendada jooksvalt koduseid ülesandeid ning esitada üks praktiline töö.

Kursus toimub 4.-9. ja 11.-16. õppenädalal esmaspäeviti 12.15-13.45 ja neljapäeviti 14.15-15.45 Jakobi 2-106 arvutiklassis.

HVEE.00.009 Digihumanitaaria seminar (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Peeter Tinits

Iseseisev uurimistöö digihumanitaarias. Digihumanitaaria eri laadi tekstide lugemine ja arutlemine. Oma uuringukava koostamine. Tekstivalik sõltub osalejate taustast ja huvidest.

Kursus toimub 2.-16. õppenädalal neljapäeviti 16.15-17.45 Jakobi 2-106.

HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Ann Siiman

Praktika on individuaalne ja toimub digihumanitaariaga seotud riigiasutuses, äriettevõttes või vabaühenduses praktikakoha- ja ülikoolipoolse juhendaja juhendamisel. Üliõpilane omandab praktikal esmaseid digihumanitaaria-alaseid teadmisi ja üldisi töökogemusi. Praktikakoha leiab üliõpilane ise või see otsitakse üliõpilase soovidest lähtuvalt koos õppeaine vastutava õppejõuga.

Praktikat teha ja ainele registreeruda võib aasta ringi, võta õppejõuga ühendust ann.siiman@ut.ee.

HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kadri Muischnek, Siim Orasmaa, Sandra Eiche

Kursusel käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

Kursus toimub 1.-16. õppenädalal reedeti 12.15-13.45 Lossi 3-406 või Jakobi 2-106 arvutiklassis, vt täpsemalt ÕISist.

HVVK.14.113 Klassikaline animatsioon (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Svetlana Bogomolova

Praktiline sissejuhatus erinevatesse mittedigitaalsetesse animatsioonitehnikatesse.

Kursus toimub 3.-9. õppenädalal esmaspäeviti 16.15-18.30 Uppsala 10-207 või Uppsala 10-210, vt täpsemalt ÕISist.

2019/20. õa kevadsemestri digihumanitaaria BA kõrvaleriala kursused

MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Heidi Meier, Reelika Suviste, Eno Tõnisson, Tõnu Tamme, Svetlana Golovko, Marion Laur

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised.
Loogilised avaldised, võrdlemised. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Alamprogrammid.

Kursus toimub eri rühmades eri aegadel, vt täpsemalt ÕISist.

MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Heidi Meier.

Programmi ja algoritmi mõiste. Algoritmi esitusviisid, plokkskeemid. Hargnev algoritm. Tsükkel. Alamalgoritm. Tekstina püstitatud ülesande algoritmi koostamine. Positsioonilised arvusüsteemid. Bitt, bait. Tüübid. Programmi struktuur. Nimed. Muutujad. Tehted. Avaldised. Teksti väljastamine. Loogilised avaldised, võrdlemised. Meetodid, kirjeldamine, väärtuse tagastamine, rakendamine. Tingimusdirektiiv. Tsüklidirektiiv. Üld-, eelkontrolliga ja järelkontrolliga tsüklid. Järjendid (arvumassiivid). Järjendi läbivaatamine. Järjendit tagastavad meetodid. Kahekordne tsükkel. Sõnetöötlus. Programmi sisend ja väljund. Andmevahetus failidega. Ekraanigraafika. Ülevaade erinevatest programmeerimiskeeltest. Tarkvara arendamise etapid.

MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kristjan Krips, Riivo Talviste.

Tegemist on sissejuhatava kursusega infoturbesse, mis on peamiselt suunatud mitteinformaatikutele. Kursuse eesmärgiks on anda kuulajale ülevaade praktilistest infoturbega seotud probleemidest ja õpetada kuulajat infoturbest lähtuvaid probleeme tuvastama.

Loengud on jaotatud kolmeks teemaplokiks. Esimene teemaplokk käsitleb enda andmete ja privaatsuse kaitsmist. Teine teemaplokk keskendub avaliku võtme krüptograafiale ning selle rakendustele (TLS, ID-kaart, mobiil-ID, e-hääletamine, blockchain). Kolmas teemaplokk annab ülevaate autentimismeetoditest, erinevat tüüpi rünnetest (kahjurvara klassifikatsioon, küberründed, õngitsusründed, erinevad veebiründed, wifi ründed, mobiilsidevõrkude vastased ründed) ning mõningatest kaitsemeetmetest.

Kursus toimub reedeti nädalatel 24, 26, 28, 30, 33, 36 Narva mnt 18.

MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Kersti Taurus.

Operatsioonisüsteemi mõiste. Ülevaade operatsioonisüsteemide arengust. Protsessihaldus ja sellega seotud probleemid. Sissejuhatus mäluhaldusesse. Failisüsteem. Turvalisus. Viirused. Regulaaravaldised.

Kursus toimub neljapäeviti ja reedeti 24.-39.õppenädal Narva mnt 18.

MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Piret Luik.

Relatsioonilise andmebaasi põhimõisted. SQL struktuur ja süntaks. Andmestruktuuride kirjeldamise (DDL) ja andmete muutmise keeled (DML). Lihtsad päringud, filtreerimine, grupeerimine, agregeerimine. Vaated ning andmetele ligipääsu piiramine. Andmeterviklikkus.

Kursus toimub neljapäeviti 08.15-10.00 näd. 24, 25, 27-39 Narva mnt 18 - 2030.

MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Lidia Feklistova, Tiina Lasn

HTML keele põhiprintsiibid. Erinevate veebitoimetid. Veebilehe publitseerimine.

Kursus toimub neljapäeviti 08.15 - 10.00 näd. 24-39 veebis.

HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Anu Lepp, Kadri Tooming, Liisi Taimre.

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

Kursus toimub neljapäeviti 12.15-13.45 24-27 ja 29.-36. õppenädalal Jakobi 2-217.

FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Maarja-Liisa Pilvik, Pärtel Lippus, Hanna Pook.

Ainekursuse eesmärk on tutvustada kvantitatiivsete meetodite kasutamist eelkõige keele ja teksti uurimiseks R-iga. Kuna kursusel käsitletud meetodeid saab rakendada mis tahes humanitaaria valdkonnale, ei eeldata teadmisi lingvistikast. Kursus tutvustab ka statitistika põhialuseid.

Soovituslik eeldusaine: HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse

Kursus toimub teisipäeviti ja kolmapäeviti 10.15-11.45 õppenädalatel 24.-26., 28.-32., 34.-35., 38. Lossi 3-406 arvutiklassis.

HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Meelis Friedenthal.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade probleemidest, mis esinevad ajaloolise trükitud (sh kujutised), vesimärkide ja ka käsikirjalise teksti digiteerimisel ja nende masinloetavaks ja otsitavaks tegemisel. Vaatluse alla tulevad tärktuvastuse (OCR) probleemid, märksõnastamine, enamkasutatavad programmid ja ülevaade nende omadustest. Kursuse käigus õpitakse kirjeldatavaid tehnikaid ka praktiliselt kasutama.

Kursus toimub teisipäeviti kl 12.15-13.45 Lossi 3-406 arvutiklassis 24.-39. õppenädalal (v.a 26. nädal).

HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes (3 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Liina Lindström, Peeter Tinits.

Eelkõige bakalaureuseastme üliõpilastele suunatud praktilise kursuse eesmärk on tutvustada suurte tekstiandmete töötlemise ja analüüsi võimalusi ja vahendeid, mida on võimalik rakendada humanitaarteadustes.

Kursus toimub 10.02.2020-30.03.2020 esmaspäeviti ja kolmapäeviti 14.15-15.45 Lossi 3-406 arvutiklassis.

HVVK.14.128 Arvutigraafika - pilditöötlus Photoshop'is (6 EAP) (eesti ja inglise keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer.

Kellele: kõigile huvilistele, kes soovivad saada praktilisi teadmisi ja kogemusi pilditöötluses Photoshopiga.

Kurusel saab näpunäiteid sellest, kuidas tavalised fotod silmapaistvaks teha. Kuidas vigasid vältida ja oma aega kokku hoida ning kuidas fotosid oma loomingus võimalikult vabalt kasutada.

Töövahendid: Fotoaparaat

HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (6 EAP) (eesti keeles)

Õppejõud Ann Siiman.

Praktika on individuaalne ja toimub digihumanitaariaga seotud riigiasutuses, äriettevõttes või vabaühenduses praktikakoha- ja ülikoolipoolse juhendaja juhendamisel. Üliõpilane omandab praktikal esmaseid digihumanitaaria-alaseid teadmisi ja üldisi töökogemusi. Praktikakoha leiab üliõpilane ise või see otsitakse üliõpilase soovidest lähtuvalt koos õppeaine vastutava õppejõuga.

Esimene kohtumine toimub teisipäeval, 18. veebruaril kl 10.15-12.00 Jakobi 2-423.

HVVK.14.051 Digitaalmaali alused (3 EAP) (eesti ja inglise keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer.

Kellele: Sobib algajatele ja ka edasijõudnutele, sest juhendamine on individuaalne.

Annab ülevaate, kuidas tänapäeval kunst arvuti-, filmi- ja mänguekraanile saab. Kursuse esimeses pooles saab kasulikke näpunäiteid, mida ja kuidas efektiivsem teha oleks. Teise poole eesmärk on abistava juhendamise käigus omaenda loomingu arendamine.

Töövahendid: Kui aine on täis registreeritud, aga sul on oma digitaallaud ja sülearvuti olemas, siis leiame lisaruumi

HVVK.14.014 Digital photography (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Veiko Klemmer. 

Kellele: Kursus kõigile, kes soovivad õppida tundma oma digifotokaamerat ja selle kasutusvõimalusi.

Kursusel õpitakse kasutama digikaamera erinevaid tehnilisi sätteid ja nende kasutust vastavalt väliskeskkonna tingimustele ja pildistamise lõpptulemuse soovile. Läbitakse fotografeerimisega seotud peamiseid teemad: kaadrikompositsiooni analüüs, vaataja positsiooni tunnetus, ruumilisuse saavutamine, visuaalne vastuvõtt, uute teemavalikute leidmine jt.

Kursus toimub R 14.15 - 16.00 näd. 24-31, 33-34, 36-39.

SVUH.00.034 Introduction to internet studies (3 EAP) (inglise keeles)

Õppejõud Maria Murumaa-Mengel, Andra Siibak, Marie-Luise Meier.

Kursusel käsitletakse mitmeid aktuaalseid teemasid, mis on infoühiskonna ja uue meedia interdistsiplinaarsete arutelude keskmes. Kursusel põimuvad eelkõige meedia ja kommunikatsiooniuuringud, aga tugev puutepunkt on ka info-, haridus- ja õigusteadustega, majanduse, semiootika, sotsioloogia, politoloogia ja psühholoogiaga. Nii näiteks käsitletakse kursusel erinevate tehnoloogiate kasutajate ja mittekasutajate teemat, inimeste digipädevusi ja tulevikuprognoose vajalike oskuste ja teadmiste kohta. Üks digipädevuste komponent - kriitiline info hindamine - omab erilist tähtsust alateemas, kus käsitletakse nö tõejärgse ühiskonna ja infouputusega seonduvat. Teemaks on ka võimusuhted erinevate institutsioonide, gruppide ja indiviidide vahel. Lisaks saab kursusel erinevatest vaatenurkadest rohkelt tähelepanu informatsiooniline privaatsus.

Kursus toimub kolmapäeviti 10.15–11.45 12.02–03.06.2020 Lossi 36-215.