Soovijad saavad Transkribust tasuta kasutada

Kuupäev: 
17.03.2022 (All day)

 

Transkribus (readcoop.eu/transkribus) on platvorm ajalooliste dokumentide (nii trükitud kui ka käsikirjaliste) digiteerimiseks, tehisintellektipõhiseks tekstituvastuseks, transkriptsiooniks ja otsinguks. Transkribuse tugevuseks on kasutajate loodud tekstituvastuse mudelid, mis toetavad juba praegu üsna palju ajaloolisi trükišrifte (nt ladina, kreeka, saksa fraktuurid jms) ja ka teatavaid tüüpi käekirju. Transkribus pakub võimalust ise oma tekstituvastusmudelite väljatöötamiseks ning ka nende jagamiseks teistele kasutajatele. Transkribeerimisel on loodud võimalus ka mitmel kasutajal ühe dokumendiga töötamiseks (kollaboratiivne töö), võimalikud on erinevad ligipääsuastmed (toimetaja, sisestaja jne). Loodud transkriptsioone saab salvestada PDFina, tavatekstina, TEI annoteeritud tekstina jne.

 

Transkribus hoiab oma materjale Innsbruckis asuvas keskserveris ning selle tõttu on võimalik nendele ligi pääseda ka veebi kaudu, mille jaoks on tehtud eraldi kasutajaliides. Sellise ülesehituse tõttu on programm aga tasuline, st igale leheküljele tehtud tekstituvastus maksab teatava hulga nn krediiti (mis sõltub mudelist, teksti tüübist jms asjaoludest). Tartu Ülikool on ühinenud Read COOP konsortsiumiga (readcoop.eu/members) ning selle raames on kasutatav ülikooli töötajatele teatav hulk krediiti.

 

Transkribust saab kasutama hakata igaüks, sõltumata sellest, kas olete kuidagi institutsiooniga seotud või mitte – tuleb vaid konto teha ja iga konto saab automaatselt kohe ka 500 krediiti. Juhendi programmi installeerimiseks leiab readcoop.eu/transkribus/howto/how-to-download-install-and-run-transkribus, aga on võimalik kasutada ka vähemate võimalustega veebiversiooni transkribus.eu/lite. Kui alguse 500 krediiti (millega saab tegelikult juba üht-teist ära teha) on kulutatud, siis pöörduge Meelis Friedenthali poole (meelis.friedenthal@ut.ee) ja tema saab jagada lisakrediiti. Niiviisi on ka digihumanitaaria ja infoühiskonna keskusel ülevaade, kes on meie Transkribuse kasutajad ja milliste suuremate projektidega tegeletakse.